Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
03.05.2021
04:01
Sevnica iz zraka, marec 2021
Foto: ePosavje.com
V občini Sevnica bodo v naslednjih mesecih pričeli s projektom hidravličnih izboljšav, s katerim bodo povezali vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save. Za projekt tudi EU sredstva.

Za hidravlične izboljšave v občini Sevnica tudi evropska sredstva

SEVNICA S projektom bodo hidravlično optimizirali vodooskrbo po občini, ko bodo lahko ob morebitni povečani porabi ali v primeru izpadov vodnih virov na desnem bregu Save pitno vodo zagotovili iz vodooskrbnega sistema Sevnica. V sklopu bodo povezali višjeležeče vodne vire Podskalice in mesto Sevnica z višjeležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor sedaj prečrpavajo vodo. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov želijo v Sevnici zagotoviti zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit način. 

Gradnje cevodovov in objektov

V sklopu projekta bodo zgradili povezovalno hrbtenico med že obstoječimi vodovodi v en vodovodni sistem, na obeh bregovih reke Save in v dolžini dobrih 21 kilometrov. Projekt so razdelili v osem sklopov in bo povezal skupno 11.286 prebivalcev. Kot pravijo na Občini Sevnica, bodo s tem zagotovili varno in nemoteno oskrbo, povezali bodo vodnih virov, ki se bodo oskrbovali med seboj.

Tako bo gradnja cevovodov in objektov potekala na območjih vodovoda Nova gora (Preska–Lukovec), vodovoda Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle), na območju prečrpališča Log, vodovoda Šentjanž s povezavo na vodovod Krmelj, pri vodohranu Šentjanž, na vodovodu Zabukovje– Sevnica in odseku Metni Vrh–Drožanje ter na vodovodu Sevnica–Breg–Loka in vodovodu Handija.

Sevnica, oktober 2020

Več kot polovica sredstev iz Kohezijskega sklada

Za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila evropska sredstva v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje. Tako bo za skupno 4,2 milijona evrov vreden projekt evropski Kohezijski sklad prispeval 2,2 milijona evrov, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa bo 389 tisoč evrov.

(bš)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja