Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
18.12.2019
11:43
Foto: Kozjanski park
Kozjanski park je preko program LIFE uspešno prijavil projekt Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov.

30 mlak na Bohorju

Ali poznate otroško skladbo “Žabe svadbo so imele?”

Žabe so dvoživke. Spomladi jih srečam na cestah, ko nam prečkajo pot, najpogostejše srečanje z njimi pa je ob vodi, ko prepevajo. Ko pride jesen žabe izginejo. Zarijejo se v mulj, kjer prezimijo. In zakaj pišemo o njih decembra?

Kozjanski park je preko program LIFE uspešno prijavil projekt Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration). V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih, za katere so razglašena Natura 2000 območja, kjer se bo projekt izvajal.

FOTOGALERIJA (Foto: Kozjanski park):

S projektom želijo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate. V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 podhodov in postavilo 10.200 m stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, postavilo informacijske table in opazovalnice.

V Kozjanskem parku bodo:

  • zgradili podhode in ograjo na Trebčah, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah,
  • uredili Informacijski center za dvoživke z učno potjo na Trebčah,
  • kupili na območju Jovsov 15 ha zemljišč in uredili 10 mlak z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti nižinskega urha,
  • vzpostavili na območju Bohorja 30 mlak za izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha in
  • s pomočjo strokovnjakov iz Danske gojili nižinskega urha, da povečamo njihovo populacijo na območju Jovsov.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež. Kozjanski park bo tako za izvedbo projekta prejel 451.260,00 iz EU, 141.772,00 iz Ministrstva za okolje in prostor ter 7.700,00 iz Občine Bistrica ob Sotli.

Izvajati se bo pričel januarja naslednje leto in bo trajal sedem let.
Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, namenjen pa je podpori ukrepom na področju varovanja okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Sergeja B.

fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja