Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
16.07.2019
06:44
Foto: arhiv Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
V Kulturnem domu Krško bo v četrtek, 18. julija 2019, ob 18. uri otvoritev potujoče razstave o
tujerodnih vrstah v slovenskih gozdovih.

Invazivke na poti

Razstava bo na ogled do 14. avgusta

Razstava z naslovom »Invazivke na poti« predstavlja tujerodne rastline, živali in glive, ki ogrožajo slovenske gozdove oziroma negativno vplivajo na gospodarstvo ali zdravje ljudi. Otvoritev razstave bo pospremilo tudi predavanje.

Obiskovalci bodo na razstavi in predavanju spoznali invazivne tujerodne vrste, njihove poti vnosa oz. širjenja ter načine, kako lahko vsak posameznik prispeva k preprečevanju škode, ki jo invazivne tujerodne vrste povzročajo. Predavala bo dr. Andreja Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije, udeleženci dogodka pa si bodo ogledali tudi kratek film o tujerodnih vrstah pri nas. Razstava bo na ogled do 14. avgusta 2019.

O tujerodnih vrstah

Tujerodne vrste so tiste rastline, živali, glive oz. mikroorganizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel na območje zunaj svoje naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste lahko povzročajo okoljsko ali gospodarsko škodo oz. negativno vplivajo na zdravje ljudi, zato jim pravimo invazivne tujerodne vrste. Ko se invazivne tujerodne vrste razširijo, jih iz okolja pogosto ni več mogoče odstraniti. Zato je najpomembneje, da preprečimo njihov vnos oz. da jih odkrijemo v zgodnjih fazah širjenja.

O projektu LIFE ARTEMIS

Pri zgodnjem zaznavanju invazivnih tujerodnih vrst in preprečevanju njihovih negativnih vplivov lahko sodeluje prav vsak. V ta namen so v projektu LIFE ARTEMIS oblikovali sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdovih. Ključno orodje je spletna in mobilna aplikacija Invazivke (www.invazivke.si), preko katere lahko vsak registriran uporabnik sporoča podatke o opaženih tujerodnih vrstah. Podatke o najdbi s priloženo fotografijo vrste pregledajo izvedenci, na podlagi zbranih podatkov pa se bodo pripravili ukrepi za preprečitev širjenja tujerodnih vrst v gozdovih. Napotke za prepoznavanje invazivnih tujerodnih vrst boste našli na spletni strani www.tujerodne-vrste.info.

Projekt LIFE ARTEMIS izvaja Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom Symbiosis, so. p., ter Zavodom za gozdove Slovenije. Sofinancirajo ga Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, traja pa od julija 2016 do oktobra 2020.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

krško
kulturni dom krško
napovednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja