Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
11.05.2021
13:12
Krško, naj prostovoljci
Foto: arhiv ePosavje
V Krškem so izbrali naj prostovoljce, v Sevnici pa nova ravnatelja dveh sevniških osnovnih šol.

Naj prostovoljci v Krškem, dva nova ravnatelja v Sevnici

Naj prostovoljec

V Krškem so za naj prostovoljca leta 2020 izglasovali prostovoljca Zveze prijateljev mladine Krško Andraža Dostala. Zmagovalec je zbral 2040 glasov, slabih 500 glasov več od Sare Jurkas Omerzu, prostovoljke Mladinskega centra Krško. Kot so sporočili z Občine Krško, ki je javni natečaj objavila, "je delo Andraža Dostala je najbolj opazno v okviru programa letovanj, kje je opravljal vloge plavalnega učitelja, vodje skupine in pomočnika pedagoškega vodje. Nepogrešljiv je tudi pri drugih projektih in programih ZPM Krško, kot so pustovanje, dan za spremembe, teden mobilnosti, delavnice v dnevnem centru."

Naj prostovoljska organizacija

Naj prostovoljska organizacija leta 2020 pa je postalo Prostovoljno gasilsko društvo Krško. V društvu poleg pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah skrbi tudi za usposabljanje občanov za varstvo pred požari, usposabljajo mladino, skrbijo za opremo in sredstva za gašenje in pomoč. V letošnjem letu praznujejo 150-letnico delovanja, v društvu je vključenih 117 članic in članov.

Sevnica, proračun 2021

Dva nova ravnatelja v sevniški občini

Sevniški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta podali pozitivni mnenji dvema kandidatoma za ravnatelja. Tako so svetniki prižgali zeleno luč Alešu Tuhtarju za ravnatelja OŠ Sava Kladnika Sevnica in Kseniji Juh za ravnateljico OŠ Blanca.

Kakor so zapisali v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Sevnica, sta se na oba razpisa prijavila kot edina kandidata, ki sta izpolnjevala razpisne pogoje. Ravnatelja imenuje svet šole, ki mora pred odločitvijo o izbiri kandidata pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenja sveta staršev.

Nova direktorica Mladinskega centra Krško

Na majski seji so krški občinski svetniki podali soglasje k imenovanju Manuele Bojnec za novo direktorico Mladinskega centra Krško, ki bo na tem mestu nadomestila Mitjo Valentinca. Mladinski center Krško je sicer od lanskega oktobra kot vršilka dolžnosti vodila Mihaela Kovačič. Štiriletni mandat bo nova direktorica, tako v sklepu o izdaji soglasja, pričela 1. junija.

So pa svetniki v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica, za mandatno obdobje sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, kot predstavnico Občine Krško imenovali Mileno Bogovič Perko.

(eP)

krško
sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice