Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
12.07.2022
13:36
Foto: Mestna občina Krško
V okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save" Mestna občina Krško na Senovem gradi fekalno kanalizacijo. Dela potekajo v skladu s terminskim planom.

Odprta gradbišča na Tomšičevi cesti, Cesti 3. julija in Cesti bratov Zorko

Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 67 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države. Na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih sedem ulic oz. odsekov ulic.

Gradbena dela, ki poleg izgradnje fekalne kanalizacije na nekaterih odsekih obsegajo tudi ureditev širokopasovnih povezav in meteorne kanalizacije, so zaključena na odseku Rudarske ceste in Bohorske ceste. Gradbišča so trenutno na severnem delu Tomšičeve ceste, na Cesti 3. julija in na Cesti bratov Zorko, kjer bodo zaključena v drugi polovici leta 2022. Na Tomšičevi cesti in na Cesti 3. julija je v teku pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja zaradi sprememb trase kanalizacije. Na Cankarjevi cesti pri Metalni so gradbena dela končana, predvidoma konec tega tedna sledi še asfaltiranje ceste. V letošnjem letu se bodo začela tudi dela na odseku Cankarjeve ceste na južnem delu Senovega.

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save" v mestni občini Krško poleg kanalizacij na Senovem obsega že zgrajene odseke kanalizacij v Krškem in v Leskovcu pri Krškem. Celotna vrednost projekta znaša 1,8 milijona evrov.

(Mestna občina Krško, eP)

senovo
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja