Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
17.08.2022
09:34
Obnova atletskega stadiona v Radečah
Grafika: Google
Po ponovljenem javnem naročilu za obnovo atletskega stadiona v Radečah je zdaj znan izvajalec gradbenih del.

Obnova atletskega stadiona v Radečah

RADEČE Konec junija so v Radečah objavili javno naročilo za obnovo atletskega stadiona, na razpis so prejeli eno ponudbo in ocenili, da ponudba s 374.486,80 evrov brez DDV presega zagotovljena sredstva. "Ponudba je bila za dobrih 104.000 evrov višja od predvidenih zagotovljenih sredstev, zato so razpis razveljavili in po pravnomočnosti odločitve objavili nov postopek oddaje javnega naročila," smo poročali konec julija.

Na novem razpisu prejeli dve ponudbi

Na ponovljeno zbiranje ponudb so prejeli dve. Ponudba v prvem je bila nižja za slabih 20.000 evrov, najugodnejšo ponudbo v višini 309.888,88 evrov pa je oddal ponudnik SMER, svetovanje, marketing, energetika, razvoj d.o.o. iz Radeč. Kot so na Občini Radeče ugotovili po pregledu ponudbe, je bila omenjena ponudba dopustna in s tem so javno naročilo tudi oddali. 

Kaj vse bodo uredili?

V sklopu projektna bod uredili stadion s štirimi stezami za dolge proge, šest stez za tek na 60, 100 in 110 metrov, metališči za kroglo in kopje, uredili bodo splošno vadbeno površino. Šest kratkih prog bodo na zahodni strani stadiona potisnili proti brežini, na vzhodni strani pa bodo brežino preoblikovali, da bo iztek v cilju teka za vse proge 15 metrov.

Na zunanji strani bodo tekaško progo opremili z navadnimi betonskimi robniki, na notranji strani pa bodo uredili odvodnjavanje prek kanalet v javno kanalizacijsko omrežje. Brežine bodo ozelenili z avtohtonimi rastlinami z močnejšo koreninsko sestavo, na dnu pa bodo uredili drenažo. 

Kdaj bodo končali z deli?

V zapisani dokumentaciji za projekt so sicer zapisali, da mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od predložitve ponudb. Z gradbenimi deli naj bi končali do novembra, po terminskem načrtu zaključek vseh del predvidevajo do 30. novembra letos.

radeče
atletika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja