Skip to main content
V Posavju 28° C Torek, 24. maj 2022
30.09.2019
07:56
Foto: arhiv ePosavje
Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja Javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, skladno s pripravo zakonodaje o vrednotenju nepremičnin.

S 1. oktobrom bo predlog modelov dostopen na Portalu MVN

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. oktobrom dostopen na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN), kjer bodo objavljene poskusno izračunane vrednosti, z istim dnem pa do 30. oktobra bo dokumentacija javne razgrnitve predloga za občane občine Sevnica na vpogled dostopna tudi v prostorih občinske stavbe.

Javna predstavitev v Sevnici

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v torek, 15. oktobra, od 10. do 13. ure v Konferenčni dvorani stavbe Javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica.

Pripombe zbirajo od 1. oktobra do 15. novembra

Vsi zainteresirani imajo do od 1. oktobra do 15. novembra možnost podati mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazloženi. Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine Sevnica je potrebno poslati na obrazcu JR.MV-1 po navadni pošti na naslov Občine Sevnica, torej Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, po elektronski pošti na naslov obcina.sevnica@siol.net . Obrazec lahko občani oddajo tudi v fizični obliki v sprejemni pisarni občine. Vse ostale pripombe na modele vrednotenja je potrebno poslati na obrazcu JR.MV-2 po navadni pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov vrednotenje@gov.si .

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. Kot navedeno zgoraj bo dokumentacija javne razgrnitve predloga za občane občine Sevnica na vpogled dostopna v prostorih občinske stavbe in sicer od 1. do 30. oktobra v Sejni sobi (pritličje desno). Dodatne informacije in pojasnila so na voljo na telefonski številki 07 81 61 219 pri Bredi Markošek ali na elektronskem naslovu breda.markosek@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja