Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
27.07.2022
11:57
Občina Krško, marec 2020
Foto: ePosavje.com
V Registru stalnega prebivalstva je z 22. julijem 2022 vzpostavljen elektronski naslov za vročanje, na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o prijavi prebivališča.

Vzpostavitev elektronskega naslova za vročanje v Registru stalnega prebivalstva

Elektronski naslov za vročanje je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Njegov sestavni del je tudi kontaktna številka mobilnega telefona, na katero posameznik prejema in iz katere pošilja kratka obvestila v zvezi z vročanjem (e-vročilnica). Posameznik ima lahko samo en elektronski naslov za vročanje in kontaktno število mobilnega telefona.

Za prijavo in spremembo elektronskega naslova za vročanje je pristojna upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče oziroma stalni ali začasni naslov.

Elektronski naslov za vročanje lahko posreduje le poslovno sposoben posameznik, ki pristojnemu organu sporoči svoj elektronski naslov za vročanje in kontaktno številko mobilnega telefona ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kadarkoli, tudi če prebivališča ne spreminja. Če nima svojega elektronskega naslova ali svoje številke mobilnega telefona, lahko navede elektronski naslov in številko mobilnega telefona osebe, ki jo s tem pooblasti za prejemanje in pošiljanje teh obvestil (pooblaščenec za e-vročilnico), ter njeno soglasje. Glede načina pooblastitve, prenehanja pooblastila in razlogov za izločitev uradne osebe se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Posameznik mora pristojnemu organu tudi sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na veljavnost elektronskega naslova za vročanje in kontaktne številke mobilnega telefona. Neformalni obrazci za določitev, spremembo in prenehanje elektronskega naslova za vročanje ter soglasje pooblaščenca za e-vročilnico so v Upravni enoti Krško na razpolago v sprejemni pisarni in pri uslužbencih z delovnega področja prijava prebivališča.

Podaljšana veljavnost dovoljenj za zasaditev vinske trte

Tudi letos je Evropska komisija (podobno kot lani) zaradi omejitev, povezanih z epidemijo, podaljšala veljavnost dovoljenj za zasaditev vinske trte. Podaljšanje se nanaša na vsa dovoljenja, katerim se je iztekla veljavnost v letu 2020 in 2021, veljavnost dovoljenj pa je podaljšana do 31. decembra 2022.

Upravna enota Krško

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja