Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
25.09.2019
09:54
Grafika: Ansat TV
Tako v brežiški kot v krški občini so v preteklih letih uspešno vlagali v cestno infrastrukturo, med prednostnimi naložbami za obe občini pa vsekakor sodi povezovalna cesta med Krškim in Brežicami.

"Vrbinska cesta"

Le pobožna želja ali se res kaj premika?

Krško: "Že pred štirimi leti smo dali soglasje za gradnjo odseka po področju občine Krško"

V Krškem in Brežicah si že vrsto let prizadevajo za izgradnjo nove medmestne povezave čez Vrbino, ki bi občutno skrajšala pot med mestoma.

"Cesta je pomembna za obe občini"

"Glede Vrbinske ceste, ki je za obe občini zelo pomembna, kajti veliko prometa poteka na relaciji Krško – Brežice, je v tem trenutku v pripravi državni prostorski načrt, za katerega pa morata biti soglasni tudi obe občini. V krški občini smo že pred štirimi leti dali soglasje za gradnjo tega odseka, ki poteka po področju občine Krško. Seveda pričakujemo, da se bo enako zgodilo v občini Brežice," pove župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

Brežice: "Trenutno se išče že šesta varianta"

Trasa ceste, ki so jo javno predstavili ob javni razgrniti državnega prostorskega načrta leta 2013, ni zadovoljila nekaterih krajanov ob trasi, zato so zahtevali njeno prestavitev. Zanjo so se zavzemali predvsem v brežiški občini. Župan Ivan Molan pove, da za cesto Krško – Brežice še vedno poteka postopek iskanja optimalne variante.

"Še vedno iščejo optimalno varianto"

"Kot vemo, je bila tista prva »vrbinska« varianta na Ministrstvu za kmetijstvo zavržena, zato Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zdaj še vedno išče optimalno varianto. V tem trenutku bistveno več informacij niti nimamo. Upam, da bodo v kratkem našli rešitev, trenutno se išče že šesta varianta in upam, da nam bodo kmalu predstavili novo varianto, ki bi bila sprejemljiva in izvedljiva."

Če se bodo vsi strinjali, bo naslednji korak sprejetje državnega prostorskega načrta

Če bi bila predstavljena varianta sprejemljiva za Občino Brežice, bi dobili zeleno luč za sprejetje državnega prostorskega načrta. "Če bi bil ta državni prostorski načrt sprejet, bi bila odprta možnost za gradnjo, do katere upamo, da bo prišlo čimprej. Tu je še vprašanje sredstev oz. je še veliko odprtega, vendar najprej in prva točka na tej poti je vsekakor sprejetje državnega prostorskega načrta," sklene krški župan.

Ansat TV

 

brežice
krško
video
posavski tednik
ceste

Pridružite se nam