Skip to main content
Petek, 22. september 2023
13.10.2021
07:48
Gradnja bazena v Krškem
Grafika: Občina Krško
Kako daleč je danes projekt izgradnje zimskega pokritega bazena na lokaciji v športnem parku na desnem bregu reke Save v Krškem? Na Občini Krško so optimistični, gradnja naj bi se začela v letu 2023.

15 let od potrditve lokacije bazena na desnem bregu Save

KRŠKO V teh dneh bo minilo natanko 15 let, ko so občinski svetniki na takrat 44. seji občinskega sveta v sklicu 2002 - 2006 pod 14. točko in pred novimi lokalnimi volitvami potrdili lokacijo zimskega bazena v športnem parku ob Savi južno od stadiona Matije Gubca. Brez glasu proti.

V vmesnem času se je zgodilo (in ne) več aktivnosti, obnovili so letno kopališče v Brestanici in ga spremenili v plavalni bazen, a do bazena v Krškem je bilo še vedno daleč. V zadnjem letu dni so naredili nekaj dodatnih korakov in kako daleč so, je na septembrski seji zanimalo občinskega svetnika Aleša Zajca.

Projektna skupina za novi bazen v Krškem

Z Občine Krško so mu odgovorili, "da se je projektna skupina za izgradnjo novega bazena v Krškem, ki jo je v letu 2021 v novi sestavi ponovno imenoval župan, sestala na dveh delovnih sejah. Na njih so se izoblikovale potrebe, zmožnosti in stališča glede gradnje novega bazena, in sicer tako s strani prihodnjih uporabnikov bazena, pristojnega oddelka in drugih članov gradbene ter prostorske stroke s strani Občinske uprave Občine Krško."

Projektna naloga kot osnova za javno naročilo za pridobitev idejne zasnove

V zadnjega pol leta so pripravili in sprejeli projektno nalogo za nov zimski bazen v Krškem, kot osnovo za izvedbo javnega naročila idejnih zasnov celotnega bazenskega kompleksa s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V kompleksu načrtujejo zimski plavalni bazen dimenzije 25 x 31 metrov z dvanajstimi progami in manjši bazen za učenje plavanja.

25 x 31 metrov

Z Občine Krško so svetniku Zajcu še odgovorili, da bodo od prejetih ponudb zainteresiranih izvajalcev idejnih zasnov nato izbrali dva projektanta. "Od izbranih projektantov pričakujemo, da dodatno še po usmeritvah projektne skupine, pripravita končne idejne zasnove oziroma variante kompleksa," pravijo v odgovoru.

Gradbeno dovoljenje in začetek gradnje?

In tako predvidevajo, da bodo s temi aktivnosti zaključili do konca letošnjega leta. V naslednjem letu načrtujejo vse predvidene postopke do pridobitve gradbenega dovoljenja, gradnja novega bazena Krško pa naj bi se vendarle začela v letu 2023.

V proračunu sredstva so predvideli

Krški občinski svetniki bodo na oktobrski seji potrjevali predloga proračunov za leti 2022 in 2023. V načrtu razvojnih programov Občine Krško za obdobje od 2022 do 2026 sredstva na projektu Bazen Krško so rezervirana. Vrednost projekta ocenjujejo na 6.308.171 evrov, od tega je pred letom 2022 predvidenih 108.171 evrov, za leto 2022 je v načrtih 200.000 evrov, 500.000 evrov v letu 2023, nato pa v letu 2024 milijon in pol evrov, v letih 2025 in 2026 pa vsako leto po 2 milijona evrov.

(bš, eP)

bazen krško
krško

Pridružite se nam