Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
09.09.2021
13:09
Vinogradništvo, posavski vinogradi
Foto: arhiv ePosavje
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto spremljajo dozorevanje grozdja v posavskih vinogradih. Po nazadnje vzetih vzorcih, v primerjavi s prejšnjim tednom, opažajo pospešeno dozorevanje grozdja.

"Pospešeno dozorevanje grozdja"

KRŠKO Tako opažajo, da se je vsebnost sladkorja zvišala v povprečju za cca. 8°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala le za 0,7 g/L in pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,07.

Če zdravstveno stanje grozdja dopušča, s trgatvijo še počakajte

"Visoke dnevne temperature vplivajo na hitro rast sladkorja, hladne noči pa na zelo upočasnjen padec skupnih kislin. Kljub relativno višjim sladkorjem pri določenih sortah svetujemo, da se za čas trgatve poleg sladkorne stopnje odločamo tudi na osnovi vsebnosti kislin in pH vrednosti. Odvisno od tipa vina, ki ga želimo pridelati, svetujemo, da se s trgatvijo še počaka, v kolikor to dopušča zdravstveno stanje grozdja," dodajajo.

Letnik pozebe (in toče)

Na območju Sremiča so na vrsti beli pinot opazili posledice toče, na Zdolah pri sorti kerner tudi že začetek gnitja, posledice toče pa so vidne tudi na zelenem silvancu in kraljevini na Sremiču, posledice pozebe pa na Sromljah, v Vitni vasi in Drenovcu.

vinogradništvo
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam