Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
15.09.2021
13:59
Kako kaže v vinogradih
Foto: arhiv ePosavje
Trend dozorevanja grozdja se nadaljuje tudi v teh dneh. Sončno vreme je poskrbelo za višje vsebnosti sladkorja. vsebnost skupnih kislin je padla. Ponekod že predlagajo trgatev nekaterih sort.

Podatki kažejo na trend dozorevanja grozdja

KRŠKO Podatki četrtega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2021, ki ga opravljajo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, kažejo na trend dozorevanja grozdja. Dozorevanje se zaradi sončnega vremena in visokih temperatur nadaljuje predvsem na račun naraščanja sladkorja.

Vsebnosti sladkorja so se zvišale, vsebnost skupnih kislin je padla

"Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 9°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin je padla za cca 1,4 g/L in pH vrednost pa se je zvišala za 0,13 v primerjavi s preteklim tednom," pravijo v sporočilu.

V odvisnosti od sorte, lege, stopnje zrelosti se je začelo zdravstveno stanje grozdja slabšati, na kar moramo biti pozorni. Ob tem opozarjajo, da na račun izhlapevanja vode pada masa grozdja .

Za določene sorte že priporočajo trgatev

Tako zaradi odvisnosti od lege ter zdravstvenega stanja grozdja svetujejo, kljub višjim kislinam, da se za vina normalnih trgatev opravi trgatev sort kot so beli pinot, modri pinot, sivi pinot, chardonnay, zeleni silvanec, sauvignon, rumeni muškat in kerner, v odvisnosti od zdravstvenega stanja in lege tudi sorto kraljevina

Dozorevanje grozdja v Posavju, 2020

Grozdje zdravo, a se poznajo posledice pozebe in toče

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto so opravili 44 vzorčenj različnih sort, med njimi prevladuje zdravo grozdje, so pa na Sremiču opazili posledice toče, na Bučerci in Zdolah so vidni sledovi gnitja, v Vitni vasi, Sromljah in Drenovcu so vidne posledice pozebe, v Vitni vasi in Drenovcu pa se na grozdju že gostijo tudi ptiči.

(eP)

vinogradništvo
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam