Skip to main content
Petek, 12. april 2024
29.09.2021
13:29
Kako kaže v vinogradih
Foto: arhiv ePosavje
S šesto objavo o stanju v naših vinogradnih so na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto zaključili spremljanje dozorevanja grozdja.

"Upočasnjeno dozorevanje grozdja"

KRŠKO Iz podatkov šestega tedna spremljanja dozorevanja grozdja, tako so opravili dvanajst vzorčenj, na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto opažajo upočasnjeno dozorevanje. Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca 2,5°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 0,5 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,03.

Laški rizling, modra frankinja, šipon, žametovka

Glede na to, da se je ponekod začelo zdravstveno stanje slabšati, svetujejo trgatev preostalih sort, kot so laški rizling, modra frankinja, renski rizling, rumeni plavec, šipon in žametovka. Zdravstveno stanje grozdja je v zadnje vzetih vzorcih sicer dobro, na Bizeljskem in v Pišecah so opazili gnitje, v Drenovcu so vidne posledice pozebe, na Sremiču, Orešju, Janeževi gorci in Podvrhu pa so rumeni plavec, modra frankinja in žametovka zdravi.

(eP)

vinogradništvo
krško
sevnica
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja