Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
11.06.2022
20:56
Lokacija Zdravstvenega doma Krško na Griču
Foto: arhiv ePosavje
Že sredi osemdesetih prejšnjega stoletja so v Krškem načrtovali zdravstveno četrt na Griču, na prostoru med nakupovalnim centrom in leskovško osnovno šolo. Četrto nadaljevanje o gradnji doma.

Zdravstvena četrt na Griču v Krškem

KRŠKO S prostorsko stisko so se v Zdravstvenem domu Krško na lokaciji v starem mestnem jedru, pod cerkvijo sv. Rozalije, srečevali že tam okoli leta 1985. Sredi marca, 12. marc 1986, so pod Sremičem imenovali Iniciativni odbor za spremljanje in usmerjanje aktivnosti za izgradnjo Zdravstvenega doma, Lekarne in Doma upokojencev Krško. 

V Krškem so tedaj načrtovali zdravstveno četrt na prostoru med nakupovalnim centrom in leskovško osnovno šolo. "K potrebam po novih prostorih Zdravstvenega doma in Lekarne Krško se istočasno uvršča z reševanjem svojih prostorski potreb tudi Dom upokojencev, ki je sedaj na Cesti 4. julija," so leta 1986 zapisali v iniciativnem odboru. Tako je 35 let pozneje na Griču poleg nove stavbe zdravstvenega doma in lekarne še dom upokojencev in dializni center. 

O domu upokojencev

"Medtem ko temelji financnje izgradnje zdravstvenega doma in lekarne pretežno na združevanju sredstev v občini Krško, se bo Dom upokojencev gradil iz sredstev Skupnosti invalidskega in pokojninskega zavarovanja SR Slovenije. Obveznost občine je, da pridobi komunalno opremljeno zemljišče. Naša občina ima 3.500 upokojencev in njihovih svojcev, starih nad 65 let. Dom upokojencev z 90 posteljami ne more sprejeti vseh pomoči potrebnih občanov. Zato bo novi Dom upokojencev s 160 ležišči velika pridobitev za reševanje zdravstvenih razmer in oskrbe naših starostnikov," so o gradnji doma upokojencev, ki so ga s Ceste 4. julija, kjer je danes kolopark, preselili na Kovinarsko ulico na drugo stran reke Save.

O oblikovanju zdravstvene četrti 

Ko so se v letih okoli 1985 začeli v Krškem pogovarjati o zdravstveni četrti, so izpostavili tri vidike, ki so govorili v prid takšni odločitvi in združitvi treh stavb, zdravstvenega doma, lekarne in doma upokojencev.

PRVI VIDIK Kot prvega so navedli strokovno utemeljitev, da se zdravstveni dom navezuje na lekarno in s tem takoj oskrbuje bolnike s potrebnimi zdravili. "Strokovno izboljšanje in racionalizacija dela pa sta dosežena, če se strokovne službe zdravstvenega doma prepletajo z zdravstveno službo v domu upokojencev in pri tem skupaj nudijo zdravstveno varstvo starostnikov z gerontološkim dispanzerjem, fizioterapijo, nego na domu, nevropsihiatričnim dispanzerjem, z biokemičnim laboratorijem, dispanzerjem za borce NOV, z zobozdravstveno služb in z drugimi dejavnosti. Mnogokrat pa je izredno pomembna bližina in takojšna povezava z nujno medicinsko pomočjo," so zapisali tedaj.

DRUGI VIDIK "Urbanistična rešitev je zajeta v strokovni utemeljitvi. Dodajamo le še to, da je predlagani zemljiški prostor sprejemljiv za vse uporabnike tega prostora in da zagotavlja tudi daljšo časovno perspektivo. Pri tem poudarjamo, da mora biti rezervirano zemljišče 3 ha za potrebe zdravstva iz dveh razlogov." Prvi je bil utesnjen prostor na tedanji lokaciji, razlog številka dva pa policentrični razvoj Krškega. Kot so navedli, "si zaradi pridobljene izkušnje na sedanji utesnjeni lokaciji in zaradi policentričnega razvoja, ki je dolgoročno sprejet v občini Krško, si ne moremo dovoliti, da bi novo predlagana lokacija že čez 20 let postala premajhna. S tem bi zašli v nemogočo situacijo ustvarjanja novih zdravstvenih postaj znotraj mesta Krško."

TRETJI VIDIK In kot tretji vidik so izpostavljali gospodarno obnašanje in združevanje nekaterih storitev. "Gospodarno je, da načrtovalci teh projektov poiščejo objektom vse tiste skupne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k skupnim izkoristkom, kot so npr. komunalna ureditev, ogrevanje, pralnica, kuhinja, energetika, zaklonišče, telefonska centrala," so navajali tedaj. Stanje 35 let po tem je, da ima Dom starejših občanov svojo ogrevanje in pralnico, Zdravstveni dom Krško pa svoje ogrevanje. Le zaklonišče z vhodom s parkirišč trgovskega centra, pod zunanjimi površinami Doma starejših občanov, je namenjeno vsem okoliškim uporabnikom.

Potek gradnje - v dveh fazah, "ekonomsko tehnična celota"

Tedaj so gradnjo na novi lokaciji na Griču predvideli v dveh fazah, "ki vsaka zase pomenita ekonomsko tehnično celoto, kar pomeni, da se del objekta lahko uporablja za samostojno dejavnost."

V prvi fazi so, tako v dokumentih, predvideli gradnjo prostore za strokovne dejavnosti, ki so vezane na biokemični laboratorij. "V ekonomsko tehnično celoto .1. faze sodijo splošna medicina, predšolski dispanzer, šolski dispanzer, ženski dispanzer, patronažna služba, biokemični laboratorij, urgentna medicina, dispanzer za borce NOV, medicina dela, prometa in športa ter industrijski psiholog. Telefonska centrala, kuhinja in jedilnica pa bodo prostori, ki jih bosta poleg zdravstvenega doma uporabljala tudi lekarna in dom upokojencev," so tedaj še bili optimistični načrtovalci novega zdravstvenega doma v Krškem.

V drugi fazi gradnje so predvideli splošno zobozdravstvo, otroško zobozdravstvo, zobotehnični laboratorij, pulmološki dispanzer, nevropsihiatrični dispanzer, ortodontijo, konziliarno okulistično ambulanto, konziliarno dermatološko ambulanto, fizikalno medicino, delovno skupnost skupnih služb in tehnične službe, pa ekonomat, skladišče, pralnico in likalnico.

1.700.000.000 dinarjev

Prvo fazo so ocenili na 1.150.000.000 (milijada in 150 milijonov) dinarjev in 3.600 m2 skupne bruto površine. Drugo fazo in 2.220 m2 skupne površine so izračunali 550.000.000 dinarjev. "Utemeljene potrebe po ustreznih prostorih zdravstvenega doma zahtevajo prioriteto in zaporedno gradnjo po opredeljenih fazah," so še zapisali in pridodali, da Lekarna Krško s 700 m2 skupne bruto površine predstavlja tehnično celoto in njena dejavnost dopolnjuje dejavnost Zdravstvenega doma Krško.

NASLEDNJIČ: Katera od krajevnih skupnosti je prispevala največ denarja?

(bš, eP)

Objava je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

krško
zdravstveni dom krško
zgodovina posavja

Pridružite se nam

Novice iz Posavja