Skip to main content
V Posavju 4.6° C Četrtek, 8. december 2022
31.10.2021
08:10
Krško 2021
Foto: arhiv ePosavje
"Do sedaj smo vse stopničke uspešno prehodili," o sredini odločitvi članov Odbora Državnega zbora za podporo Krškemu kot mestni občini komentira župan Miran Stanko. In kaj lahko Krško pridobi?

Krško kot mestna občina

KRŠKO Člani Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so podprli predlog, da občini Krško podelijo status mestne občine. Miran Stanko po sredini odločitvi pravi, da so trenutno v postopku pridobivanja tega statusa. "Če bo uspelo ali ne, je odvisno od Državnega zbora. Do sedaj smo vse stopničke, ki so bile na poti, uspešno prehodili in podali pojasnila, za katere smatram, da so bila ustrezna in da so jih tako razumeli tudi odločevalci," je odločitev članov državnozborskega odbora za ePosavje.com komentiral krški župan.

Zadnjo besedo bodo imeli poslanci

"Pomemben korak na tej poti je bila odločitev Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, ki je seveda matični odbor. Naslednji korak je odločitev Državnega zbora, ki bodo povedali ali smo podali pravilno obrazložitev, oziroma ali je smiselno, da je Krško mestna občina ali ne," dodaja Stanko.

Posavje bi imelo mestno občino

Na vprašanje, kaj bi naziv mestne občine prinesel Krškemu, župan odgovarja, da bi to imelo vpliv na širše Posavje. "Kot prvo bi v Posavju dobili mestno občino, kar bi bilo zelo pomembno s stališča regionalizacije. Če bo prišlo dejansko do ustanovitve regij - mislim, da slej ko prej bo do tega moralo priti, bi s tem, ko bi imeli v Posavju eno mestno občino, imeli boljše pogoje za pridobitev pokrajine. Ti, ki so gradili strukturo pokrajin, so predlagali, da bi se pokrajine gradile okrog mestnih občin. Posavje mestne občine nima in ko bi jo imeli, bi tudi ta pogoj izpolnili."

12 mestnih občin

Stanko nadaljuje, da bi Krško postalo "član manjšega kluba občin." Krško je zdaj ena izmed 212 občin. "Če bi bili mestna občina, bi bili ena izmed 12 mestnih občin v Sloveniji, ki so se deklarirale kot mestne občine. Po drugi strani pa je veliko vsebin, ki jih mi imamo pri svojem delu, že takšnih, ki jih opravljamo kot mestna občina. Ko bi bili včlanjeni v klub mestnih občin, lahko pridobili več informacij, izkušenj, izmenjav izkušenj z občinami s podobnimi problemi in to bi bilo za nadaljnji razvoj Krškega kot občine bistvenega pomena," dodaja Stanko.

Tri mestne občine do bazena z evropskimi sredstvi

Status mestne občine bi v primerjavi z ostalimi občinami lahko prinesel tudi nekaj evropskih razpisov, na katerih bi občina lahko prišla do sredstev. "Vsekakor so določeni razpisi prilagojeni samo mestnim občinam. Če se spomnimo samo zadnjega, ki se je nanašal na gradnjo bazenov. Samo tri mestne občine so dobile ta denar, ki je namenjen samo mestnim občinam - Gorico, Novo mesto in Slovenj Gradec. To je že neka zadeva, ki je smiselna in se v takem primeru bi se lahko prijavljali na takšne razpise," je še povedal župan.

"V preteklosti smo pridobili veliko evropskih in državnih sredstev"

In pripomnil, da so v preteklosti pridobili veliko evropskih in državnih sredstev iz drugih virov, iz drugih razpisov. "To ni ključni problem, ki bi ga s tem želeli rešiti," še pove Stanko.

(bš, ep)

krško
video

Pridružite se nam