Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
23.03.2021
19:19
Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem
Foto: ePosavje.com
V Krškem so 6. decembra 2007 takratni minister za obrambo Karl Erjavec, minister za gospodarstvo Andrej Vizjak in krški župan Franc Bogovič podpisali več protokolov o sodelovanju države in občine.

Kakšna bo usoda Šrajbarskega turna v Leskovcu pri Krškem?

Od podpisa protokolov je minilo 4856 dni

KRŠKO Omenjeni trije so tedaj podpisali šest protokolov sodelovanja Občine Krško in Vlade Republike Slovenije, oz. ministrstev v njenih sestavi. Eden izmed teh protokolov je bil tudi "protokol o financiranju obnove gradu Leskovec (Šrajbarski turn)", ki so ga podpisali Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarstvo, ARSO - Agencija za radioaktivne odpadke in Občina Krško.

"ARAO bo imela sedež v Šrajbarskem turnu"

V 3. členu tedaj podpisanega protokola piše, da "investicijo v sodelovanju s partnerji vodi Ministrstvo za kulturo. Eden izmed partnerjev je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki bo imela sedež v Šrajbarskem turnu. Poleg zagotovitve upravnih prostorov je ARAO zavezana k vzpostavitvi informacijskega centra in razstavnih prostorov." Po terminskem načrtu obnove je bilo zapisano, da Ministrstvo za kulturo "od septembra 2007 do 2008 naroči Predinvesticijsko tehnično dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo. Po pripravljenem PGD in PZI se prijavi projekt za sofinanciranje iz Evropske unije."

Do januarja 2011

Tedaj so imeli željo, da bi po pridobljenem gradbenem dovoljenju investicijo dokončali "v 2 do 3 letih, kjer Ministrstvo za kulturo zagotavlja na proračunski postavki kritje potrebnega finančnega deleža", ko so zapisali termin januar 2011. Ob tem so ocenili vrednost investicije brez opreme na 5 do 6 milijonov evrov.

Šrajbarski turn danes

In kako je pri Šrajbarskem turnu danes? Zapuščeno, starinsko in nič kaj grajsko. Vhod v graščino varujejo velika kovana vrata s ključavnico, odpadajoč omet je nekaj običajnega, žal v okolici najdemo tudi nekaj smeti, počene šipe na utrujenih oknih pa tudi niso nič novega.

Prva pisna omemba sega v leto 1436

Prvo pisno omembo gradu naj bi našli v letu 1436, leta 1515 so grad napadli kmečki uporniki. Do leta 1581 je bil lastnik gradu Janez Vajkard Valvasor, vse do današnjih dni pa so med med lastniki izmenjali rodbina Moscon, rodbina Auerspergi, pa Peter grof Zrinski, baron Gagern, zadnji lastik pred 2. svetovno vojno pa so bili Trenzi iz Šentjerneja. Šrajbarski turn je bil s svojo okolico 6. oktobra 1999 razglašen kot nepremični spomenik državnega pomena. 

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com)

Poslanec je vprašal ministra o prihodnosti gradu

Minister mu je odgovoril: "Važen je program, važna je vsebina"

Na 67. izredni seji Državnega zbora je poslanec iz naših krajev Dušan Šiško (SNS) vprašal ministra za kulturo Vaska Simonitija, ministra za kulturo tudi v mandatu 2004-2008, kakšna je prihodnost Šrajbarskega turna v Leskovcu pri Krškem? "Po načrtih o investicijskih vlaganjih države bi moralo Ministrstvo za kulturo 2003 po opravljenem posnetku gradu in pridobljeni dokumentaciji pričeti z obnovo gradu. V sklopu obnove je bila v njem predvidena ureditev prostorov za izobraževanje, za kulturne, razstave, gostinske in gospodarske dejavnosti. A do nje brez kakršnekoli obrazložitve ni prišlo," je v uvodu poslanskega vprašanja izpostavil Šiško.

Simoniti, Šiško, poslanska vprašanja

Šiško: "Žal se usoda reševanja Šrajbarskega turna vleče kot gradnja odlagališča"

Simoniti: "Grad trenutno prazen, za silo vzdrževan, vendar ni primeren za uporabo"

Minister za kulturo Vasko Simoniti je v odgovoru poslancu povedal, "da je grad seveda trenutno prazen, za silo vzdrževan, vendar ni primeren za uporabo. Stanovalci, ki so živeli v tem gradu, dokler jih niso izselili, so postopoma uničili dekorativne lesene tlake, keramične peči in drug inventar. V delih gradu so razpoke, dotrajani so tlaki in podobno. V izjemno slabem stanju je tudi streha."

Novembra lani so podpisali pogodbo za projektno dokumentacijo za sanacijo strehe

Projekt bo izdelan do sredine tega leta

Minister je izpostavil dejstvo, da je bil za grad leta 2008 izdelan konzervatorski načrt. "Ministrstvo je zaradi sanacije strehe gradu leta 2018 naročilo preiskavo o materialno tehničnem stanju strešne konstrukcije in posnetek obstoječega stanja strehe in strešne konstrukcije. Ministrstvo se vsekakor zaveda, da je ta grad treba vzeti v okrilje obnove in novembra 2020 je bila sklenjena pogodba za izvedbo projektne dokumentacije za sanacijo strehe in strešne konstrukcije, projekt bo izdelan do sredine tega leta," je o načrtih povedal minister Simoniti.

Sanacija strehe do leta 2022 - 2023

Po ministrovih besedah sanacijo strehe predvidevajo do leta 2022/203. "Drugih posegov se ni izvajalo, več čas pa se izvajajo nujna vzdrževalna dela, da se prepreči nadaljnje nastajanje še večje škode," je še dodal.

Kako naprej?

Minister o želji po prodaji, koncesiji ali najemu

Ko je beseda nanesla na prihodnost gradu, je minister odgovoril naslednje. "Pri ovrednotenju kulturnih spomenikov iz leta 2009 je dopuščena možnost, da pride do prodaje ali vsaj do koncesije. Želimo si, da bi do česa takega prišlo, ker bi ministrstvu v veliki meri olajšalo odločitev, da dejansko vloži v dokončno obnovo in se potem da v najem najboljšemu ponudniku, ki bi tam lahko dejansko izvajal tudi določene dejavnosti, gostinske in podobno."

Poslanec o reševanju Šrajbaskega turna

Šiško je ob tem pripomnil, da se "usoda reševanja Šrajbarskega turna žal vleče prav tako zelo počasi kot gradnja odlagališča NSRAO in medtem država tudi ni uspela poskrbeti za njegovo obnovo."

"Vsebine, ki bi po obnovi zagotavljale, da grad živi s pozitivno ničlo"

Minister Simoniti je nato svoj odgovor poslancu dopolnil z besedami, da je "temeljni problem pri teh obnovah dejansko, da okolje, okolica, občina, širša okolica, ponudi vsebine, ki bi zagotavljale vsebine, ki bi po obnovi, da ta grad živi s pozitivno ničlo, če rečem v gospodarskem žargonu. Tukaj naklonjenosti ne umanjka."

"Važen je program, važna je vsebina, ki jo lahko ponudi samo okolje"

Načrte imajo tudi z evropskimi sredstvi

"Seveda smo v letošnjem letu in tudi za naslednja leta naredili načrte tudi z evropskimi sredstvi. Če bi dobili prave programske vsebine in prepričljive, verodostojne ponudbe, da se bo v gradu opravljala dejavnost, ki bo omogočala, da se grad vzdržuje sam od sebe, potem bi ministrstvo k taki obnovi hitreje pristopilo. Ministrstvo se pozicije tega gradu zaveda, za to tudi v določeni meri skrbi, da se to propadanje ne nadaljuje. Važen je program, važna je vsebina, ki jo lahko ponudbi samo okolje, v katerem takšna zgradba stoji."

Podpis protokolov, 6. december 2007

Protokoli, protokoli, protokoli

V sončnem decembrskem popoldnevu, na Miklavževo 6. decembra, so v Krškem tedanji minister za obrambo Karl Erjavec, minister za gospodarstvo Andrej Vizjak in župan občine Krško Franc Bogovič podpisali šest protokolov.

Širokopasovne povezave, cestna povezava Krško - Brežice, umestitev odlagališča

Prvi je bil protokol o informiranju javnosti in zagotavljanju sredstev za izgradnjo širokopasovnih omrežij v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), protokol o ureditvi medsebojnih odnosov pri nameravani izgradnji nove cestne povezave Krško - Brežice, protokol o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško.

Obvoznica Krško, Šrajbarski turn, projekti v občini zaradi zagotavljanja umeščanja odlagališča

Četrti protokol so podpisali o sofinanciranju izgradnje obvoznice Krško, peti je omenjeni protokol o financiranju obnove gradu Leskovec (Šrajbarski turn), šesti pa protokol o zagotavljanju sredstev proračuna Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo projektov v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča NSRAO.

(bš)

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja