Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
07.08.2022
10:35
Obnova mostu čez Savo v Sevnici
Foto: ePosavje.com
Sevniški most čez reko Savo, ki je glavna povezovalna žila med levim in desnim bregom občine Sevnica, čaka rekonstrukcija. Kako daleč je projekt in kdaj bi lahko pričeli z deli?

Rekonstrukcija mostu čez reko Savo v Sevnici

SEVNICA Rekonstrukcija mostu čez reko Savo med Sevnico in Boštanjem bo po besedah župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka močno vplivala na promet v Sevnici oz. med Sevnico in Boštanjem, pa tudi na določen del tranzitnega prometa, ki tukaj poteka. Sam način izvajanja, predvsem pa ureditve zapor oz. omejitve prometa, ki bodo potrebni zaradi rekonstrukcije, so še v usklajevanju.

Obvoze in zapore še usklajujejo

Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, tamkajšnji prometno tehnični sektor pripravlja predloge, kako bodo urejeni obvozi in same zapore, občina se pri tem aktivno vključuje, predlaga in nekako terja rešitve, ki bodo čim manj vplivale na občane, ne zgolj na samem krožišču ob mostu, ampak tudi čez staro mestno jedro, v smeri proti Loki pri Zidanem Mostu, proti Blanci, pa tudi skozi sam Boštanj, kajti tovornega prometa ne smemo izpeljati po manjših lokalnih cestah, ki za tak promet niso primerne in jih je potrebno zagotoviti, ter da bo po teh cestah občinske ravni tekel zgolj osebni promet, pojasnjuje Ocvirk.

Kaj to pomeni terminsko?

Na vprašanje, kaj to pomeni terminsko, Ocvirk odgovarja, de je elaborat zapore še v usklajevanju in ocenjujejo, da ga bodo v mesecu septembru lahko uskladili in potrdili. Terminskega načrta za izvajanje del investitorju še niso predali, hkrati pa bodo kot zainteresirana lokalna skupnost terminski načrt pridobili in po potrebi korigirali tudi elaborat zapor glede na pomisleke, ki so jih že izrazili, in sicer, da bi te zapore v čim manjši meri vplivale na življenje in delo lokalnega prebivalstva.

Srečko Ocvirk

Obnova mostu ter nadvoz in krožišče v Šmarju

Za projekt krožišča v Šmarju pri novem nadvozu čez železniško progo je postopek izbora izvajalcev pred zaključkom. "Pričakujemo podpis pogodbe s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Lahko povem, da gre za istega izvajalca, ki izvaja tudi dela na samem mostu, hkrati pa pravila za zapore državnih cest terjajo, da zapore ne morejo teči hkrati in da morajo biti zapore med seboj usklajene, zato da ne bi bilo dodatnih zastojev, če bi bili dve hkratni zapori na dveh gradbiščih, ki sta blizu skupaj. Zato bosta tudi omenjena elaborata zapor med seboj usklajena, da ne bodo zapore še dodatno blokirale prometa v samem mestu," zaključi Ocvirk.

sevnica
ceste
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi