Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
21.02.2020
14:53
Foto: arhiv organizatorja
Občini Krško in Kostanjevica na Krki načrtujeta do leta 2023 urediti kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki, trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija.

Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki

Začeli bodo s pridobivanjem služnosti

KRŠKO Kot pravijo na Občini Krško, "bo potrebno na trasi kolesarske poti poseči tudi na zasebna zemljišča, zato bodo v teh dneh začeli s pridobivanjem služnosti." Kolesarske povezave so načrtovane od občine Krško do občine Kostanjevica - do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske površine na regionalni cesti v skupni dolžini 19,955 km.

Kje bo potekala kolesarska povezava?

Od Krškega do Velike vasi

Začetek obravnavane kolesarske povezave je pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljuje pot mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se bo navezala na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem.

Od Velike vasi do Križaja

V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve.

Od Križaja do Kostanjevici na Krki

V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej - Križaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se bo navezala na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljevala ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.

Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki

 

Celotna naložba je ocenjena na 5,5 milijona evrov

Gradnja naj bi se začela v naslednjem letu in končala leta 2023

Kot pravijo na Občini Krško, je celotna naložba ocenjena na dobrih 5, 5 milijona evrov, od tega 3,2 milijona evrov v občini Krško ter 2,3 v občini Kostanjevica na Krki. "Predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 4,6 milijona evrov, in sicer za območje krške občine 2,7 milijona, za območje kostanjeviške občine pa 1,9 milijona evrov. Gradnja naj bi se po načrtih začela v letu 2021 in se zaključila v letu 2023," dodajajo v sporočilu.

(bš)

krško
kostanjevica na krki
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja