Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
27.05.2020
21:11
Klub posavskih poslancev
Foto: Klub posavskih poslancev
Štirje posavski poslanci so poslali sporočilo za javnost, v katerem so našteli nekaj projektov iz preteklega polletja, ob tem pa sporočili tudi zamenjavo na predsedniškem mestu.

Štirje posavski poslanci ob polletju

"Uspešno smo sodelovali pri reševanju posavskih problemov"

KRŠKO V Klubu posavskih poslancev so aktivni Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (SMC). Ob rednem sestanku v Državnem zboru Republike Slovenije so, tako v sporočilu, pregledali preteklo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in prihodnih zadevah, ki se dotikajo Posavja. Med izpostavljenimi temami v zadnjih mesecih izpostavljajo reševanju vpliva epidemije SARS CoV-2, ko so v Državnem zboru sprejemali različne ukrepe oziroma zakone "ter skušali prisluhniti našim državljankam in državljanom s konkretnimi problemi. Uspešno smo sodelovali tudi pri reševanju posavskih problemov, kjer smo aktivno sodelovali med sabo in z vsemi, ki so želeli našo pomoč."

Spodnja Sava in ETrŠ Brežice

"V Državni zbor Republike Slovenije smo vložili Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. Zakon prinaša boljše možnosti izkoriščanja obnovljivih virov na Spodnji Savi - možnost nadaljevanje pridobitve gradbenega dovoljenja in posledično pospešitev gradnje hidroelektrarne Mokrice. Zakon je bil sprejet z 79 glasovi za in 0 proti. Zakon prinaša pomembne energetske, finančne in okoljske učinke za Posavje. Aktivno smo si prizadevali, da se na Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice pripeljeta programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec. Najprej smo aktivno sodelovali, da se programa sploh razpišeta, v zadnjih tednih pa smo dosegli, da se kljub dokaj nerazumljivim pogojem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2020/2021 prvič izvede program zdravstvena nega," izpostavljajo med dosežki.

Ostali infrastrukturni objekti

Posavski poslanci izpostavljajo tudi infrastrukturne projekte, med njimi cestno povezavo Celje - Krško, Zidani Most - Hrastnik, most na Logu, cestno povezavo Krško - Brežice. "Napredek smo dosegli pri reševanju odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz Nuklearne elektrarne Krško," dodajajo poslanci.

Predsedovanje klubu v naslednjega pol leta je prevzel Šiško

Ker je od ustanovitve Kluba posavskih poslancev preteklo pol leta, je predsedovanje od Tomaža Lisca po po abecednem vrstnem redu prevzel Dušan Šiško, namestnik je postal Igor Zorčič.

Povprečnine in Satelitski urgentni center

Kot še pišejo, "je nova vlada občinam v Posavju za leto 2020 namenila 2.641.874 več evrov za njihovo delovanje in investicije, prav tako pa je z novim splošnim dogovorom v zdravstvu potrdila projekt Satelitski urgentni center (SUC) v Zdravstvenem domu Sevnica."

(bš)

krško
brežice
sevnica
radeče

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja