Skip to main content
Nedelja, 28. maj 2023
02.02.2022
09:32
Podvoz, Boštanj
Grafika: ePosavje.com
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo na glavni cesti Celje - Drnovo v Boštanju gradila podvoz pod železniško progo, objavili so javno naročilo za pripravo PZI - projekta za izvedbo.

Podvoz pod železniško progo v Boštanju

SEVNICA Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so v torek objavili javno naročilo za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) novogradnje podvoza pod železniško progo v Boštanju na glavni cesti G1-5/0333. V projektni nalogi za javno naročilo so zapisali, da je nivojski prehod čez železniško progo na območju zelo gostega prometa na glavni cesti, v času prehoda vlaka pred zapornicami nastajajo zastoji, cesta tam poteka v krivini in s tem je omejena tudi preglednost tega dela ceste.

Izvennivojsko križanje

Tako so pristopili k izgradnji izvennivojskega križanja železniške proge z glavno cesto ter objavili javno naročilo za pridobitev projekta za izvedbo. "Projektant naj preuči možnost umestitve novega podvoza glede na bližino reke Save, mostu za železniški promet in pripadajočega temelja mostu ter navezavo na obstoječo glavno cesto. V vplivnem območju gradnje podvoza je potrebno predvideti kompletno menjavo zgornjega ustroja železniške progre (gramozna greda, pragovi, tirnice in drobnotirni pritrditveni material)," piše v dokumentaciji. Nov podvoz bo tako nadomestil sedanjega na regionalni enotirni železniški progi Sevnica - Trebnje, po izgradnji nadvoza bodo starega ukinili.

Ponudbe za pripravo dokumentacije zbirajo do 9. marca

V naročilu so še zapisali, da ponudbe za pripravo dokumentacije zbirajo do 9. marca, naročilo pa mora veljati 270 dni. 

Odvodnjavanje, pešci, kolesarji in promet v času gradnje

Projektanti bodo morali ponuditi rešitve za rekonstrukcijo navezovalne ceste ter odgovoriti na vprašanja, kako urediti odvodnjavanje (v času močnejših neurij so imeli gasilci v bližnji poslovni coni že večkrat veliko dela), kako urediti površine za pešce in kolesarje ter kako urediti promet v času gradnje.

(eP)

ceste
sevnica

Pridružite se nam