Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
04.02.2022
11:22
V Civilni iniciativi Kostanjevica na Krki niso zadovoljni z (idejno) rešitvijo protipoplavne zaščite edinega naseljnega otoka v Sloveniji. Kot pravijo, je ponujena rešitev konfekcijski izdelek.

"Idejna rešitev je nesprejemljiva"

KOSTANJEVICA NA KRKI V Civilni iniciativi Kostanjevica na Krki še enkrat več dodajajo, da je ponujena idejna rešitev protipoplavne rešitve Kostanjevice na Krki nesprejemljiva. Ob tem so navedli enajst razlogov, med njimi tudi ta, da rešitev temelji na študijah, omejenih samo na Občino Kostanjevica in ker je postavljena na zgrešene kriterije učinkovitosti. 

11 razlogov proti

Predstavniki Civilne iniciative pravijo, da predlagana rešitev zagotavlja poplavno varnost samo tretjini poplavno ogroženega naselja in zanemarja prav tako ogrožene vasi. Po njihovem je rešitev preveč kompleksna, da bi lahko obvladovala človeške napake in nima osnov za izdajo gradbenega dovoljenja niti v prostorskem načrtu občine niti države.

Predlagana rešitev po njihovo nima izračuna logističnih kapacitet za vzdrževanje in nima izračuna stroškov hladnega in kriznega vzdrževanja sistema, prav tako pa drastično posega v geofizikalno zgradbo otoka, v prostorske in spomeniške prvine spomenika kulturne krajine in urbanističnega spomenika.

Rešitev po njihovo drastično spreminja način življenja prebivalcev v mestu, predvideva financiranje iz virov, ki so nekompatibilni z zmanjševanjem poplavne ogroženosti ter nima zaključene finančne sheme, ki grozi, da se bo zaključevanje projekta odlagalo v naslednja desetletja.

Protipoplavna rešitev Kostanjevice na Krki

"Konfecijski izdelek zaostale industrije"

Predstavniki Civilne iniciative Kostanjevica na Krki v pismu pravijo, "da zagovorniki projekta zavajajo javnost glede učinkovitosti predlagane rešitve in vzdrževanja sistema, ki naj bi ga nosila država. V Civilni iniciativi se zavzemamo za rešitve po meri človeka, za izkoriščenje najprej vseh možnosti sonaravnega zagotavljanja poplavne zaščite, ki bo imelo pozitivne posledice za varovanje krajine na širšem območju, ki bo celotno krajinsko podobo vključilo v ponudbo kraja."

Kot nadaljujejo, zagovarjajo uporabo pasivnih in manj invazivnih ukrepov. O ponujeni rešitvi so prepričani, "da je rešitev konfekcijski izdelek zaostale industrije, ki bo občino izčrpavala z visokim vzdrževanjem vgrajenih pregrad in strojnih naprav. Občina vidi rešitev v prepričevanju vseh deležnikov, da sprejmejo ponudbo."

Od direkcije zahtevajo kompromis

V civilni iniciativi bodo projektu nasprotovali, "dokler ne po omogočen prostor za dogovarjanje in kompromis. Na to lahko pristane samo Direkcija Repulike Slovenije za vode. Od nje zahtevamo kompromis."

Iniciativa: "Grožnje z razlastitvijo in zavarovalniško odgovornostjo"

Županu odgovarjajo, da se za letakom Dejstva ali interesi in civilno iniciativo nihče ne skriva. "Letak Civilne iniciative je župan označil za “anonimko”, čeprav ima že vsaj od prvega z ultimatom postavljenega roka seznam članov z njihovimi podpisi na občini. Nekateri svetniki in občasni sodelavci občine so v minulih tednih zbirali podpise v podporo idejni rešitvi. Pri tem so se posluževali groženj z razlastitvijo in z zavarovalniško odgovornostjo tistih, ki bi se projektu upirali."

"Ta projekt bi nas spravil v bazen"

Občanka Magda Bršec je novembra v pogovoru za našo spletno stran povedala, da domačini vedo, kako Krka narašča in prihaja na otok. "Krka ni reka, ki bi odtekla mimo. Nas poplavi. Ko govorijo o podtalnici, to je podtalnica, ampak ko Krka pride, je to njen nivo in ta projekt bi nas spravil v bazen, ki bi naredil še trikrat več škode. Voda bi odtekla drugam in tam povzročila poplave."

Iz našega arhiva, 9. november 2021:

(eP)

kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Zadnje novice