Skip to main content
Četrtek, 21. september 2023
08.12.2020
19:37
Konec avgusta so na območju železniške postaje Krško z gradbeno plastično ograjo zagradili del parkirišč med železniškimi tiri in Kolodvorsko ulico. V decembru so gradbena dela končali.

Gradbena dela zaključena

Ureditev kolesarnice na železniški postaji v Krškem

KRŠKO Gradbena dela preureditve parkirišča za avtomobile v parkirišče za kolesa sp na Slovenskih železnicah načrtovali v sklopu projekta preurejanja površin na območju večih železniških postaj po Sloveniji, med drugim poleg preureditve parkirišč v Krškem tudi v Brežicah in Sevnici.

Brezplačna parkirišča za kolesa

Na Slovenskih železnicah so v prvi fazi projekta v letu 2020 izbrali 27 največjih lokacijah, na katerih bi bile lahko kolesarnice umeščene na zemljišču javne železniške infrastrukture. S preureditvami želijo pospešiti uporabo javnega potniškega prometa, vzpodbuditi trajnostno mobilnost in zmanjšati emisij na okolje.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Koliko prostora je na preurejenem delu parkirišč?

80 parkirnih mest za kolesa, 50 mest pod nadstrešnicami

Pod nadstrešnicami je prostora za 50 koles. Še dodatnih 30 parkirnih mest je na voljo izven območja nadstrešnic, skupaj tako 80 mest za parkiranje koles. Kot so nam septembra odgovorili na Slovenskih železnicah, so pripravili še 10 mest za izposojo koles ter 6 parkirnih mest za parkiranje električnih koles.

Dve klopci, koša za odpadke in stojalo za popravilo koles

Ob tem so ob površinah za parkiranje koles postavili še dve klopi, dva ločevalna koša za odpadke s pepelnikom, obljubili so tudi stojalo za popravilo koles.

(bš)

krško
fotogalerija

Pridružite se nam