Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
06.05.2021
13:55
Kolesarska povezava Krška vas - Brežice
Foto: ePosavje.com
V Brežicah bodo poleg kolesarske povezave do Dobove z evropskimi sredstvi uredili še kolesarsko povezavo do Krške vasi. Del poti bo potekal tudi po obnovljenih brežiških mostovih.

Kolesarska povezava kmalu tudi do Krške vasi

BREŽICE V brežiški občini bodo v naslednjih letih dobili dve novi kolesarski povezavi. Prva bo med Brežicami in Dobovo, druga pa od Brežic čez oba mostova "na Kranjsko" čez Malence in do Krške vasi. Tudi za izgradnjo kolesarske povezave do Krške vasi bodo pridobili evropska sredstva, saj so bili uspešni s prijavo v okviru Dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje.

Za projekt vzpostavitve kolesarske povezave do Krške vasi, ocenjen je na 3,34 milijona evrov, bodo pridobili 1,3 milijona sredstev. Dober milijon evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država.

"Šlo bo za izjemno zahteven projekt v gradbenem smislu"

"Veseli smo, da smo uspeli pridobiti soglasje Službe Vlade za lokalni razvoj tudi za kolesarsko povezavo Brežice - Krška vas. Gre za 1,5 km kolesarske steze od starega mostu v Brežicah do starega mostu v Krški vasi. Dela predvidevamo že v letošnjem letu, zaključile pa naj bi se do junija 2023. Ob tem že zdaj opozarjam, da bo to izjemno zahteven projekt v gradbenem smislu in bo verjetno veliko raznih zapor ceste. Krajane, ki so si močno prizadevali in težko pričakujejo to kolesarsko stezo, vabim, da v prihodnje, ko bodo težave, sodelujejo in s skupnimi močmi dosežemo, da bomo na tem nevarnem odseku čim bolj varno hodili in kolesarili," ob tem dodaja brežiški župan Ivan Molan.

Do junija 2023

V okviru projekta bo od letošnjega leta pa do junija 2023 zgradili 1,5 kilometra kolesarske poti ob državni cesti R2-419 - od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez Velike Malence do Krške vasi. Še dodatnega 1,6 kilometra povezave bodo izgradili po lokalnih cestah, ob zaključku projekta pa bo celotna kolesarska povezava dolga 4,3 kilometra - vse od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Obnova križišč v občini Brežice

Uredili bodo tudi križišči v Krški vasi in pri avtocestnem nadvozu

Ob ureditvi kolesarske povezave med Brežicami in Krško vasjo bodo na Občini Brežice v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo uredili še dve križišči, križišče pri mostu čez Krko pred Krško vasjo in križišče pri avtocestnem nadvozu na Griču, ko bodo uredili tudi prehode za pešce in avtobusna postajališča.

Skupna vrednost celotnega projekta 5,5 milijona evrov

Na Občini Brežice izpostavljajo, da bo vrednost širšega projekta sanacije državen ceste, gradnje kolesarske steze in ostalih ureditev znašala 5,5 milijona evrov. "V investicijo so vključena tudi vsa potrebna dela od arheoloških raziskav, nadzorov nad gradnjo, varnost na gradbišču, urejanje lastniških vprašanj ter prilagoditev infrastrukture. Ta dela bodo zaradi smotrnosti in gospodarnosti potekala sočasno z gradnjo kolesarske povezave, čeprav niso predmet sofinanciranja s strani Evropske unije," pravijo v Brežicah.

(bš)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja