Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
26.09.2019
14:53
Foto: ePosavje.com
Upravna enota Krško na območju Velikega Podloga vodi komasacijski postopek. Še do 1. oktobra lahko podate pisne pripombe, promet z zemljišči pa ni več dovoljen.

Komasacijsko območjo Veliki Podlog

Upravna enota Krško je za komasacijsko območje Veliki Podlog v času med 9. in 23. septembrom 2019 v prostorih vaške sobe na Jelšah in na sedežu Upravne enote Krško javno razgrnila predloge elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborata vrednotenja zemljišč ter elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Na elaborate so komasacijski udeleženci lahko v tem času podali pisne pripombe in predloge.
 

Še do 1. oktobra lahko podate pisne pripombe

KRŠKO Še do vključno 1. oktobra 2019 pa lahko komasacijski udeleženci podajo pisne pripombe na sedežu Upravne enote Krško v času uradnih ur. "Ob tem opozarjamo lastnike zemljišč s tega komasacijskega območja – komasacijske udeležence, na določbe 60. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, da je z uvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, parceliranje zemljišč, graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno drugače. Ter dodatno, da je promet z zemljišči dovoljen do konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega sklada, razen v izjemah, določenih v zakonu," pravijo na Upravni enoti Krško.

Od 23. septembra 2019 naprej promet z zemljišči, ki so del komasacijskega območja Veliki Podlog, ni več dovoljen.

Promet z zemljišči tega komasacijskega območja ni več dovoljen

Tako od 23. septembra 2019 naprej promet z zemljišči, ki so del tega komasacijskega območja, ni več dovoljen. "Pogodba, sklenjena v nasprotju z navedenim, je nična. Lastnik tudi nima pravice do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali odstranjevanje nasadov in spremembo kulture, ki je v nasprotju z navedeno določbo zakona," dodajajo v sporočilu. Kakor še pišejo, "ne glede na fazo komasacije pa je dovoljen prenos lastništva, če gre za prenos lastništva na Republiko Slovenijo ali lokalno skupnost, za prenos lastništva zaradi izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na komasacijskem območju, ki so v lasti enega ali več lastnikov, na enega dediča."

(bš)

krško

Pridružite se nam