Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
29.07.2020
10:01
Foto: ePosavje.com
Upravna enota Krško je med 22. junijem in 7. julijem 2020 javno razgrnila predlog elaborata nove razdelitve zemljišč za komasacijsko območje Veliki Podlog.

V prvi polovici avgusta ustne obravnave

Komasacijski postopek na območju Veliki Podlog

"V zvezi s prejetimi pisnimi pripombami in predlogi komasacijskih udeležencev bodo v prvi polovici avgusta izvedene ustne obravnave, na katere so vabljeni predlagatelji pripomb, člani komasacijskega odbora in člani komasacijske komisije, predstavnik izvajalca geodetskih del in predstavnik Občine Krško, ki je investitor komasacije," pravijo na Upravni enoti Krško.

Prepovedano parceliranje zemljišč, gradnja in sajenje ter odstranjevanje nasadov

Ob tem obveščajo komasacijske udeležence, "da je v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih na komasacijskem območju prepovedano parceliranje zemljišč, graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno drugače ter promet z zemljišči (od konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč, to je od 23. septembra 2019). Pogodba, sklenjena v nasprotju z navedenim, je nična. Lastnik tudi nima pravice do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali odstranjevanje nasadov in spremembo kulture, ki je v nasprotju z navedeno določbo zakona. Ne glede na fazo komasacije pa je prenos lastništva dovoljen, če je pridobitelj Republika Slovenija ali lokalna skupnost, nadalje zaradi izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na komasacijskem območju, ki so v lasti enega ali več lastnikov, na enega dediča."

(eP)

krško

Pridružite se nam