Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
03.02.2022
17:31
Novi pet oddelčni vrtec pri Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi je že opremljen, trenutno potekajo prve meritve, pripravljajo tudi dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Konec meseca dobovski vrtičančki v novih prostorih

BREŽICE V nove prostore nizkoenergijskega objekta, s katerim bodo zagotovili boljše pogoje za predšolsko varstvo, bodo preselili 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijona evrov, Občina Brežice pa je za vrtec pridobila sofinancerska sredstva v višini milijona evrov. Sredstva EKO sklada so bila v višini 249.000 evrov, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa 829.000 evrov.

Starega porušili in zgradili novega

Nov vrtec v Dobovi ima pet oddelkov, od tega so tri igralnice - ena za starostno skupino 1 do 3 let, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino od 3 do 6 let v pritličju. Dodatni dve igralnici za za starostno skupino 3 do 6 let) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim otrok.

V vrtcu je pet oddelkov, tri igralnice so v pritličju

"Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času so zagotovljeni ustrezna zunanja senčila. Novogradnja objekta vrtca je obsegala rušitev obstoječega objekta, izgradnjo novega objekta, izgradnjo opornega zidu ter izgradnjo stopnišča do spodnjih igrišč in parkirnih prostorov, kar omogoča, da lahko obiskovalci športne dvorane preko pasaže med športno dvorano in vrtcem dostopajo direktno do športne dvorane," so sporočili z Občine Brežice.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

(eP)

brežice
video
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja