Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
15.09.2021
10:08
Romski projekt Drom
Foto: ePosavje.com
V občini Krško se izteka še en projekt, namenjen Romom, projekt Evropskega socialnega sklada in ministrstva za delo Večnamenski center »Drom«. Nosilec projekta je Center za socialno delo Posavje.

Projekt Drom se je začel oktobra 2017

KRŠKO Projekt so pretežno izvajali v romskem naselju Kerinov Grm, posamezne aktivnosti pa so potekale tudi v prostorih centra in v drugih naseljih, je povedala direktorica centra Marina Novak Rabzelj. Dejavnosti projekta so sledile potrebam romske skupnosti, izvedli so številne praktične delavnice z različnih področji – od delavnic šivanja do različnih izobraževanj s področja zdravja, vzgoje in ustvarjanja. V projektu so sodelovali predšolski in šolski otroci, najstniki in njihovi starši.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Večnamenski romski center Drom

Bistveni element projekta, ki se je začel oktobra 2017, pa je tesno povezovanje inštitucij oziroma strokovnih služb, povezovanje in bistveno izboljšana informiranost na vseh nivojih. Kot je povedala vodja projekta Zlata Zidanič, je bila udeležba na različnih delavnicah zelo dobro, posebej pri šivanju in pri delavnicah Policijske postaje Krško ter gasilcev.

Po vseh letih izkušenj projektnega dela pa se je najbolj izčistila potreba po stalnosti takih dejavnosti, ki niso omejene le na trajanje določenega projekta. Romska skupnost je specifična, najpomembnejšo vlogo ima osebni kontakt, ki temelji na zaupanju in je kontinuiran, torej ne umetno prekinjen z iztekom posameznih projektov.

Romski projekt Drom

Nacionalna strategija o Romih do leta 2030

Veliko upov tako znova polagajo na nacionalno strategijo o Romih do leta 2030, ki je v pripravi. Neuradno je slišati, da je pripravljenost nekaterih ministrstev za to temo veliko večja kot v preteklosti, še vedno pa se zatika predvsem pri Ministrstvu za okolje, ki - že tradicionalno – vztraja pri svojem togem »birokratizmu«, ki ne omogoča nikakršnega iskanja rešitev, ki bi bile dobre za obe strani.

Tako se reševanje vse težjih izzivov na tem področju naloži na pleča posameznemu nosilcu projekta, ki nima moči niti možnosti, da sproži velike premike na bolje. Še vedno pa zaman čakamo na skupno odločitev vseh vpletenih, da s skupnimi močmi in enotnimi ter nerazdrobljenimi političnimi cilji, zadevo prepeljejo na sončno stran.

(tv)

krško
romi

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja