Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
04.06.2020
10:01
Krško, junij 2020
Foto: arhiv ePosavje
Praznovanje letošnjega občinskega praznika v Krškem, ko se spominjajo na prve padle borce in vrnitev izgnancev, bo zaradi nedavno preklicane epidemije drugačno kot sicer.

Lani v proračunu 40,9 milijona evrov prihodkov

V lanskem letu odplačali za 1,7 milijona evrov dolga

KRŠKO Leto 2019 so po besedah župana Mirana Stanka v občini Krško zaključili z realiziranimi 40,9 milijona evrov prihodkov in 36,8 milijona evrov odhodkov ter odplačali za 1,7 milijona evrov dolga. V proračunu za leto 2020 je za naložbe zagotovljenih 20 milijonov evrov, letošnje leto pa bo v znamenju dokončanja gradnje in obnove šolskih objektov in vrtcev ter v znamenju začetka širitve osrednje krške knjižnice.

V 2019 za naložbe namenili okoli 16 milijonov evrov

Katere vse projekte izpostavljajo v Krškem?

V preteklem letu so v krški občini za naložbe namenili okoli 16 milijonov evrov, med pomembnejšimi projekti pa izposavljajo izgradnjo prizidka na OŠ Koprivnica, izgradnjo večnamenskega doma na Zdolah, kjer bo prostore dobil vrtec. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je stekla gradnja vrtca na Senovem, nadaljevali pa bodo z aktivnostmi umestitve novega poslopja za OŠ dr. Mihajla Rostoharja na območju prvotne lokacije na novo knjižnico v starem mestnem jedru. Prav ob predstavitvi dela v minulem letu so podpisali pogodbo za izgradnjo prizidka pri Valvasorjevi knjižnici Krško, ko se bo projekt umestitve novih prostorov za delovanje krške knjižnice dobil nov zagon.

Obvoznica, P+R parkirišče, objekt za krške poklicne gasilce

Med izpostavljenimi projekti je tudi dokončanje gradnje krške obvoznice, nadaljevanje gradnje kolesarskih poti in ureditev P+R parkirišča na Vidmu, zamenjava nadhoda nad železniško progo ter postavitev novih izposojevališč koles pri Zdravstvenem domu Krško, na Vidmu, v Brestanici in pri garažni hiši v Zatonu. Prav tako so lani namenu predali nov poslovilni objekt na pokopališču v Krškem, začeli z aktivnostmi gradnje poslovilnega objekta na Stranjah, na Tovarniški ulici v Krškem pa so stekla dela širitve in obnove gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.

Podjetniški inkubator, komunalna infrastruktura v KS Veliki Podlog

V Krajevni skupnosti Veliki Podlog so zaključili s 1. fazo izgradnje komunalne infrastrukture v naseljih Jelše in Gorica, na Cesti krških žrtev so obnovili prostore za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja, na področju Velikega Podloga pa izpostavljajo ureditev komasacije.

(bš)

krško
video

Pridružite se nam