Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
12.05.2019
18:39
Foto: arhiv ePosavje
Na povabilo načelnice Upravne enote Krško, mag. Lidije Božič, se je sestal koordinacijski sosvet načelnice.

Sosvet je ustanovljen v skladu z Zakonom o državni upravi z namenom sodelovanja med upravno enoto, občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter osebami javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo upravne naloge za območje upravne enote.

Seje 17. aprila sta se udeležila župan Občine Krško, mag. Miran Stanko, in župan Občine Kostanjevica na Krki, Ladko Petretič, ter predstavniki več državnih organov, ki izvajajo naloge na območju, ki ga pokriva UE Krško. Načelnica UE Krško je predstavila glavne naloge, ki jih je upravna enota izvajala v letu 2018, dosežene rezultate in problematiko z določenih delovnih področij.

S podobnimi temami so sodelovali tudi ostali navzoči. Razprava je potekala o aktualnih vsebinah in medsebojnem sodelovanju organov na lokalnem nivoju. Ugotovitev prisotnih članov koordinacijskega sosveta je, da organi dobro sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnostmi in pričakovanji.

Upravna enota Krško

krško
upravna enota krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja