Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
04.05.2021
10:06
Most čez Savo v Brežicah
Foto: ponting.si
Konec aprila so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo podpisali pogodbo za opravljanje inženirskih storitev pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu izgradnje obvoznice Brežice.

Korak bližje do novega mostu čez Savo v Brežicah

BREŽICE S podpisom pogodbe za izvedbo inženirskih storitev pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu obvoznice Brežice so tako na Direkciji Republike Slovenije naredili še en korak naprej do novega mostu čez Savo v Brežicah. Po podpisu pogodbe gre za vodenje gradnje ceste v dolžini 1500 metrov, vključno s 487 metrov dolgim mostom preko Save. Projekt za cesto je izdelalo podjetje GPI d.o.o. Novo mesto, projekt za most pa Ponting d.o.o.

To bo najdaljši most čez Savo v Sloveniji

Kot pravijo v družbi Ponting, d.o.o., je predvidena tehnologija gradnje mostu postopno narivanje s karakterističnim razponom 56 metrov. Most bi moral biti zgrajen pred začetkom polnitve vodne akumulacije za hidroelektrarno Mokrice, investicijska ocena za most znaša 10 milijonov evrov, projekt skupaj s cesto pa 18 milijonov evrov.

Do 31. decembra 2025

Pogodbo za izvedbo inženirskih storitev pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice v vrednosti 345.803,39 evrov z DDV so sklenili z družbo DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.. V 56 mesecih, kolikor je veljavna pogodba, bo tako izbrana družba med drugim sodelovala v postopkih javnih naročil za izvedbo gradenj, izdelavo projektnih dokumentacij za zunanjo kontrolo kakovosti in za druga javna naročila, povezana z investicijskimi projekt iz predmetnega naročila. V pogodbi je zapisanih še 21 različnih inženirskih storitev.

Most, obvoznica Brežice

Most čez Savo v sklopu obvoznice Brežice

Iz Trnja na Čatež

Kot pišejo v javnem naročilu, bo novogradnja Most čez Savo v sklopu obvoznice Brežice potekala od krožnega križišča z regionalno cesto R2-420/1335 Brežice-Dobrova preko premostitve reke Save z novim mostom do krožnega križišča regionalne ceste R1-219 Čatež ob Savi, AC priključek Brežice AC A2/419 in LC 24142 na Ratežu.

487 metrov mostu, vsega skupaj tudi kilometer in pol nove cestne povezave

Ob tem bodo, tako piše v gradivu, izgradili most dolžine 487 m, novogradnjo državne ceste v skupni dolžini 1.500 m (od km 3.440 do km 4.951) od tega bo 487 metrov mostu, uredili dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno razsvetljavo, zaščito in prestavitev vodov na srednje napetostnem in nizko napetosnem omrežju, zaščiti in prestavili bodo telekomunikacijske vode, poskrbeli za začasno prometno ureditev ter za krajinsko ureditev.

Pričetek inženirskih storitev avgusta 2021, zaključek decembra 2025

Po dokumentu, ki so ga objavili v sklopu javnega naročila v začetku letošnjega leta, vrednost gradbenih del ocenjujejo na dobrih 18 milijonov evrov. Kot pišejo v dokumentu, pričetek inženirskih storitev predvidevajo v avgustu 2021, njihov zaključek pa v decembru 2025. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so objavili tudi časovnico predvidenih sredstev za projekt omenjenega javnega naročila - v letu 2022 so predvideli 3,5 milijonov evrov, v letih 2023 in 2024 po 5 milijonov evrov, v 2025 pa dobrih 4,7 milijonov evrov - skupaj 18.201.575 evrov.

(bš)

brežice
ceste

Pridružite se nam