Skip to main content
V Posavju 5.4° C Petek, 3. februar 2023
14.05.2021
13:45
Krško, zelena destinacija
Foto: ePosavje.com
Občina Krško se je pridružila sedmim destinacijam, ki so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu.

Zelena shema slovenskega turizma

KRŠKO Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green združuje 55 destinacij, 57 ponudnikov, štiri parke, pet turističnih agencij in dve atrakciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

Nacionalna in mednarodna primerljivost ter vidnost

V Krškem so se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard. "To nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma," pravijo na Občini Krško.

Zelena shema slovenskega turizma

Zelena ekipa

V destinaciji Krško za koordinatorja določili Tanjo Levstik Levičar iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka, in sestavili sedemčlansko, tako na Občini Krško, zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.

V ekipi so še Kristina Ogorevc Račič in Ksenja Kragl iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, Gregor Brodnik z Občine Krško, Ana Jurečič Martinčič iz RRA Posavje, Anton Petrovič, predsednik Občinske turistične zveze Krško, Špela Arh Marinčič iz družbe Kostak in Tanja Jarkovič iz družbe Gen energija.

Kaj je ZSST?

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem.

Shema, katere lastnik in upravitelj je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, plažam in z letošnjim letom tudi restavracijam in drugim gostinskim obratom.

(Občina Krško, bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi