Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
31.01.2020
12:13
Posavski župani o Strategiji Slovenije do 2050
Grafika: ePosavje
Župani posavskih občin so se zjutraj sestali na izredni seji Sveta regije Posavje, na kateri so obravnavali osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Župani niso bili dobre volje.

Župani kritični do osnutka strategije razvoja Slovenije 2050

"Priprava osnutka strategije poteka kot posvetovalni proces"

KRŠKO Posavski župani so vsi po vrsti kritični do predstavljenega osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki so ga predstavili na Ministrstvu za okolje in prostor. Tam pravijo, da "priprava osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem sodelujejo predstavniki deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom ter nevladne organizacije."

Javna razprava do 15. marca

Javna razprava o osnutku dokumenta in o pripadajočemu Okoljskemu poročilu bo sicer v Sloveniji potekala do 15. marca 2020.

Kaj prinaša osnutek?

Po omenjenem osnutku predlagajo osem širših mestnih območij, v katerem Posavja ni. Med usmeritvami za urbani razvoj kraje umeščajo v središča štirih različnih ravni. V središča prve ravni spadajo Ljubljana, Maribor in Koper ter v središča druge ravni Celje, Kranj, Velenje, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje. Posavja ni.

Krško in Brežice središča tretje ravni

Posavska mesta najdemo šele v središčih tretje ravni, pa še to zgolj Krško in Brežice (med kraji kot so Trbovlje, Kamnik, Jesenice, Domžale, Škofja Loka, Izola, Postojna, Kočevje, Ravne na Koroškem, Idrija, Črnomelj, Tolmin in Dravograd). "Središča tretje ravni so primerna lokacija za terciarno in sekundarno raven zdravstvene oskrbe, visokošolsko izobraževanje, sodne in upravne institucije, specializirano socialno varstvo ter javne raziskovalne institucije. Nabor storitev, prilagojenim regionalnim razmeram in potrebam prebivalcev in gospodarstva se podrobneje opredeli v regionalnem prostorskem planu," pravijo v obrazložitvi.

Sevnica je na četrti ravni

Sevnico najdemo v središčih četrte ravni, ki po obrazložitvi "zagotavljajo  najmanj  zdravstveni  dom  oziroma zdravniško  oskrbo  na  primarni  ravni  in  teritorialno  organizacijo  državne  uprave;  središča  tretje  ravni,  ki  so oddaljenejša od središč višjih ravni, pa tudi srednjo šolo in okrajno sodišče."

Molan: "Ponovno siromašenje Posavja in občin"

Kot pravi brežiški župan Ivan Molan, "prostorska strategija prinaša ponovno siromašenje Posavja in občin. Dve stvari je prav, da izpostavim. Tretja raven mest ne omogoča več splošnih bolnišnic, ampak samo še specializiranje. Kar z drugimi besedami pomeni vsaj ukinitve oddelkov v brežiški bolnišnici. Nova strategija vnaša nižji nivo urbanizacije podeželja in ne predvideva razvoja letališča, Feniksa in ostalih stvari."

"Preko strokovnih smernic želijo na dolgi rok doseči ..."

Molan dodaja, da "ko politika ni mogla ukiniti določenih inštitucij v Posavju, želi preko nekih strokovnih smernic na dolgi rok doseči, da bo Posavje in obmejna občina postala nerazvita, neubrana in tretjerazvita občina."

"Upamo, da bodo naše pripombe politiki in stroka ulišali"

In kaj lahko naredijo? Župani so sprejeli sklep, "da bomo vse občine pripravile pripombe in glede na to, da je še v javni razpravi, bo Svet regije te pripombe upošteval, napisali jih bomo in upamo, da bosta politika in stroka naše pripombe uslišala. V nasprotnem primeru to pomeni, da bo en del Slovenije postal tretjerazredni, ne drugorazredni del."

Stanko: "Nič dobrega ne za Krško, ne za regijo Posavje"

"Nekaterih najbolj pomembnih zadev niso prepoznali"

Osnutek strategije po besedah krškega župana Mirana Stanka za krško občino in celotnemu Posavju ne prinaša nič dobrega. "Primarno je tukaj problem, da nekaterih najbolj pomembnih zadev niso prepoznali - če govorimo o energetski regiji, niso prepoznali Nuklearne elektrarne Krško in njenega razvoja. Tudi kot mesto ne moremo biti zadovoljni, uvrščajo nas v mesta tretje kategorije, čeprav izpolnjujemo pogoje za drugo kategorijo," pove Stanko.

"Celotno Posavje predstavlja večje področje in regijo, kot je celotna Koroška"

Kot nadaljuje, "lahko iz teh velikosti mest in obstoječe sheme spoznaš, da se tukaj skriva organizacij regij po mestnih občinah. Občin naše velikosti, kot tudi Brežic in Sevnice, ne prepoznajo kot razvijajoče se entitete, ko imamo izpolnjene vse pogoje za višjo kategorijo. To dolgoročno pomeni tudi zastoj v razvoju. Celotno Posavje predstavlja večje področje in regijo, kot je celotna Koroška. Po krivici nas zanemarjajo in na nek načih dolgoročno odrejajo, da ne bo razvoja."

Ocvirk: "Tudi v Sevnici imamo veliko pripomb"

"Prometni razvoj v območjih, odmaknjenih od avtoceste, je podcenjen"

Na predlog osnutka je bil oster tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. "Veliko pripomb imamo na predstavljeno prostorsko strategijo. Če se osredotočim samo na nekaj takih, je ena takih prometna povezanost, državna cestna mreža. Prometni razvoj v tistih območjih, ki smo umaknjeni od avtocestnega križa, je podcenjen. Kot industrijsko območje potrebujemo ta razvoj," pove Ocvirk.

Hidroelektrarne? "Zainteresirani smo tudi za razvoj po Savi navzgor"

Ocvirk izpostavlja tudi hidroelektrarne. "Ob tem je zaustavljena gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi. Mi smo na tej meji in smo zelo zainteresirani tudi za razvoj v smeri po Savi navzgor in izostaja. Če ocenim prostorsko strategijo v javni razpravi, je to protiutež pokrajinski zakonodaji. Njen cilj je razvoj vseh območij v državi, ta strategija pa centralizira in formalizira centralistični razvoj, ki temelji na enem ali na nekaj centrih v Sloveniji."

"Strategija sledi bolj kapitalskim trednom, ne pa razvoju celotne države"

"Ta prostorska strategija je nastala na podlagi vodenja iz centra, izkušenj iz centra in ne na podlagi potreb občanov, regij, mest in občin, ki smo razpršeni po celotni državi. Strategija sledi bolj kapitalskim trendom, ne pa razvoju celotne države," je bil še jasen Ocvirk.

Petretič: "Vsi večji projekti, ki naj bi bili v Posavju, so izključeni"

"Vidimo, da smo odrinjeni iz tega prostora"

"Dogovorili smo se, da bomo vse občine pripravile predloge in to še enkrat na seji regije uskladiti in poskusiti proti države, če bomo kaj dosegli. Vidimo, da smo odrinjeni iz tega prostora. Vsi večji projekti, ki naj bi v Posavju bili, so izključeni," pravi predsedujoči Svetu regije Posavje Ladko Petretič.

"Želijo ukinjati to, kar je že bilo narejenega"

Župan občine Kostanjevica na Krki še pravi, "da se kot podeželjska občina borimo za podeželje. Tudi tu vidimo, da ni nekega napredka in da gre samo nazaj. Želijo ukinjati to, kar je bilo doslej narejenega. Pridružil se bom županom, da bomo kot regija močni in enotni, če bomo lahko kje kaj premaknili."

(bš)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
posavje

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice