Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
30.10.2019
12:17
Krško, oktober 2019
Krško, oktober 2019, Foto: ePosavje.com
Krški občinski svetniki so na oktobrski seji med drugim obravnavali tudi osnutka proračunov za naslednji dve leti, za leti 2020 in 2021.

Krški občinski svetniki o osnutku proračunov za naslednji dve leti

KRŠKO Po sprejetih osnutkih proračuna za naslednji dve leti naj bi za leto 2020 na prihodkovni strani proračun znašal 39,2 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,5 milijona. V letu 2021 je na prihodkovni ravni predvidenih 39,9 milijona evrov ter 40,2 milijona evrov na odhodkovni ravni.

V načrtu je nekaj večjih investicij

Oba osnutka sta precej investicijsko naravnana, saj je v letu 2020 za naložbe predvidenih 17 milijonov evrov, v letu 2021 pa dobrih 16 milijonov. V načrtu je nekaj večjih investicij.

In kako je z zadolževanjem?

Za leto 2021 občina predvideva zadolžitev v višini dveh milijonov evrov. Poleg tega se vsako leto zadolžuje še pri državni zakladnici za višino sredstev, ki ji jih omogoča 23. člen zakona o financiranju občin. Gre za povratna sredstva, ki pa niso obrestovana in tudi ne sodijo v kvoto zadolževanja, a jih bo kljub temu treba vrniti.

Še do 6. novembra čas za pripombe in predloge

Kot je poudaril župan, imajo svetniki do 6. novembra še čas za pripravo pripomb in predlogov na osnutek proračunov za naslednji dve leti.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv
video

Pridružite se nam