Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
24.09.2021
15:59
Foto: ePosavje.com
Občinski svet Občine Krško je na včerajšnji seji potrdil osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč na Vidmu, natančneje na območju Vipapa.

V  Krškem si želijo zagotoviti predkupno pravico

Na 25. seji Občinskega sveta Občine Krško so krški svetniki med drugim obravnavali osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm in ga soglasno sprejeli.

"V primeru, da bi Vipap zašel v nepremostljive težave in bi eventualno razglasil stečaj, bi želeli sodelovati kot kupec s predkupno pravico in da bi lahko s tem prostorom razpolagali in mu dali mestotvorno vsebino," je dejal župan Občine Krško Miran Stanko. Na tem območju, ki je praktično v središču mesta, ne bi želeli imeti več težke industrije.

"Kaj naj bi stalo na območju Vipapa, danes še ni povsem dorečeno, načrtujemo pa, da bi bili tam poslovni prostori oz. objekti s poslovnim namenom, tudi s stanovanjskim namenom, predvsem na vzhodnem delu in razne druge zadeve, ki sodijo v neko naselje."

Člani občinskega sveta so predlog soglasno podprli. Dušan Dornik (SMC) je ob tem dejal, da "gre za industrijski objekt sredi mesta in po mojem prepričanju tudi za onesnaženo okolje, pri čemer lahko edino občina ta zemljišča odkupi in seveda vzpostavi nek park, mislim pa, da za stanovanjske objekte zemljišča niso primerna. Glede na to, da se zemljišča nahajajo v mestu, se pričakuje, da bi jih občina odkupila. Seveda pa je vprašanje višine cene in tudi, kako se bo občina dogovorila za samo rušenje vseh objektov, kar prinaša zelo velike stroške."

Stanko: "Ta teden smo se sestali z vodstvom Vipapa"

Krški župan je povedal, da so bili ta teden v stiku z vodstvom Vipapa. "Obiskali so nas pred dvema dnevoma, in sicer predvsem zaradi sklepa, ki smo ga sprejeli na julijski seji občinskega sveta, gre pa za razglasitev javnega dobra na območju čistilne naprave." Kakšnega posebnega soglasja niso uspeli doseči, dodaja krški župan, so se pa dogovorili, da se še bodo pogovarjali okoli višine nadomestila za stavbno zemljišče, kajti oni ne koristijo celotnega zemljišča kot stavbnega zemljišča, ampak zaradi obsega delovanja podjetja je to koriščenje manjše. Beseda je tekla tudi o trenutnem stanju v družbi Vipap. "Vodstvo trdi, da ima neke rešitve za določene zadeve, vendar je pa dejstvo, da lastniki niso pristali na dokapitalizacijo, kar pomeni, da bodo iskali ali nekega strateškega partnerja, ki bi bil pripravljen vložiti v to podjetje ali pa bodo razglasili prisilno poravnavo ali stečaj."

Sindikat in vodstvo kličeta vodstvo občine na pomoč. "Dejstvo je, da so možnosti občine zelo omejene," odgovarja župan

Sindikat družbe Vipap je skupaj s krovnim sindikalistom Pergamom pred dvema tednoma v pisni izjavi za javnost pozval vodstvo Občine Krško in Ministrstvo za gospodarstvo, da se "aktivno vključita v reševanje nastale situacije in storita vse, kar je v njuni moči, da v okviru svojih pristojnosti pri tem pomagata, zlasti pri vzpostavitvi pogojev za ohranitev delovnih mest in nadaljevanje proizvodnje." S podobnim javnim pozivom se je na Občino Krško prejšnji teden obrnilo vodstvo Vipapa. "Vse deležnike pozivamo k strpnosti, Občino Krško pa tudi, da dejavno podpira Vipap pri ohranitvi premoženja družbe in s tem tudi ohranitvi delovnih mest tako v Vipapu kot v hčerinskem podjetju Levas d.o.o. – invalidsko podjetje," so zapisali.

Dejstvo je, da so možnosti občine zelo omejene, odgovarja župan. "Mi niti ne poznamo situacije – koliko znašajo njihovi dolgovi, koliko so podkapitalizirani. Trenutno poslujejo po insolventni zakonodaji, kar pomeni, da so njihovi dolgovi večji od polovice kapitala oz. tisti neizterljivi dolgovi. Situacija prav gotovo ni zavidljiva in brez velikega finančnega vložka ne bo možno nadaljevanje poslovanja," je povedal Miran Stanko. Za komentar smo zaprosili tudi ministrstvo za gospodarstvo, a nam zaenkrat še niso odgovorili.

(eP)

krško
vipap videm krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja