Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
05.05.2020
20:42
Krško, prostovoljci
Foto: arhiv ePosavje
Potem ko je Občinski svet Občine Krško na 10. redni seji decembra 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020, so svetnice in svetniki na korespondenčni seji sprejeli rebalans proračuna.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020

Največji delež na področju družbenih dejavnosti

KRŠKO Prihodki se skupno zvišujejo za 7,2 % in znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 9,5 % oz. znašajo 45,6 milijona evrov. "Na prihodkovni strani je največji delež na področju družbenih dejavnosti, gre za pospešitev dinamike investicij na osnovnih šolah - govorim o vrtcu in osnovni šoli v Velikem Podlogu. Nekaj je tudi povečanja na področju gospodarske infrastrukture, predvsem na cestnem omrežju. S tem rebalansom se bomo prilagodili dinamiki prilivov," ob tem pove krški župan Miran Stanko.

Dvig povprečnin in ostale sprememb za še en rebalans?

Pomoč gospodarstvu za odpravo posledic epidemije COVID-19

Za 150 tisoč evrov v predlogu rebalansa povečujejo tudi izdatke v okviru pomoči gospodarstvu za odpravo posledic COVID-19. Stanko dodaja, "da v kolikor bodo zahtevki in država ne bo pokrila teh dodatnih stroškov podjetnikov in škodo, ki je s tem nastala, bomo v določenem delu tudi mi stopili zraven in ta del financirali. Prepričan sem, da glede na to, ko bodo znane posledice virusa in spremembe, ki se najavljajo v povezavi s povprečninami, bo potrebno v letošnjem letu sprejeti vsaj še en rebalans proračuna, da bomo lahko sledili dinamiki in potrebam tem potrebam."

V Velikem Podlogu tudi izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture

Projekt bo potekal do leta 2022

Med drugim so člani občinskega sveta potrdili tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt izgradnje kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Veliki Podlog. Naložba obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 metrov z dvema črpališčema. Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2,48 milijona evrov, potekala pa naj bi od leta 2020 do 2022.

(bš)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja