Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
04.07.2019
08:01
Foto: arhiv ePosavje
Na 6. seji se bodo popoldne sestali krški občinski svetniki. Na dnevnem redu imajo 15 točk, med njimi tudi o novi krški knjižnici, novem vrtcu na Senovem in rekonstrukciji OŠ Koprivnica.

6. seja Občinskega sveta v Krškem

Knjižnica, vrtec, osnovna šola, dom krajanov

KRŠKO Krški občinski svetniki bodo imeli na dnevnem redu predlog Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije (PIZ - Predinvesticijska zasnova in IP - Investicijski program) - Novogradnja vrtca Senovo, pa predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa - Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica, odločali bodo o predlogu Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije (PIZ- Predinvesticijska zasnova in IP - Investicijski program) - Novogradnja prizidka knjižnice in rekonstrukcija dela obstoječe knjižnice v Krškem ter o  predlogu Sklepa o potrditvi Investicijskega programa - Dom krajanov in vrtec Zdole.

Vrtci

Ob tem bodo obravnavali dokument o soglasjih k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško, določili predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško ter obravnali predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2019/2020.

Pomoč na domu, sofinanciranje letnega programa športa

Svetniki bodo imeli na dnevnem redu med drugim tudi predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško ter tudi osnutek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško.

(bš)

krško

Pridružite se nam