Skip to main content
Petek, 1. december 2023
24.06.2019
12:24
Foto: arhiv ePosavje
Participativni proračun za 2020 – izglasovanih je bilo 26 novih projektov na predlog občanov občine Krško.

Občina Krško je letos pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela proračunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Po uvodnih predstavitvah v začetku leta so občanke in občani med 15. marcem in 15. aprilom podali 52 projektnih predlogov, ki jih je pregledala za to oblikovana komisija in jih 26 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 5. in 12. junijem. Komisija se je po glasovanju včeraj ponovno sestala. Občanke in občani ste z e-glasovanjem na spletni strani občine ali na glasovnicah skupno oddali 1389 glasov (1198 na e-glasovanju in 191 na glasovnicah).

Seznam projektov, ki so bili izglasovani in jih bo Občina Krško izvedla v letu 2020:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

 • Ureditev prostora za bivanje v senčki na igrišču, Brestanica
 • Ureditev klopi in koša ob športnem igrišču, Rožno-Presladol

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

 • Zunanji fitnes v športnem parku, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
 • Javno dostopen defibrilator (AED), Zdole
 • Ureditev igrišča za ulično vadbo »street workout« nedaleč od večnamenskega doma, Dolenja vas
 • Ureditev in obnova vaškega vodnjaka in okolice, Zdole

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Fitnes na prostem v sklopu športnega igrišča ali poleg PGD, Raka
 • Postavitev igral na prostem na otroškem igrišču, Raka
 • Postavitev klopi ob GD Raka, Raka
 • Obnova starih avtobusnih postajališč, Raka

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

 • Postavitev oznak za ulice Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva,… Senovo
 • Postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki, Koprivnica
 • Stopniščna ograja za varnejši dostop do lekarne in zdravstvene postaje na Senovem
 • Igrišče za ulično košarko nad večstanovanjskima zgradbama Delavska 6 in 8, Senovo
 • Javno dostopen defibrilator (AED) pri KS ali OŠ Koprivnica

Območje 5:  KS mesta Krško

 • Ureditev in razširitev vaških poti, namestitev košev, klopi na Trški Gori, Krško
 • Zbornik Spregledane – pozabljena polovica Krškega, Krško
 • Ureditev Josipininega parka, Krško
 • Obnova prehodov – krških gas, Krško

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog
 • Postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog
 • Obnova igrišča in igral Gržeča vas, Veliki Podlog
 • Ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, Veliki Podlog

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z Ulico Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem
 • Zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem
 • Park za druženje in šport z igriščem za odbojko, Senuše

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za sodelovanje ter vas vabimo, da tudi v prihodnje sodelujete v projektu participativnega proračuna za leto 2021, kot tudi s svojimi predlogi, pobudami in vprašanji na spletni strani Občine Krško v aplikaciji Pobude občanov.
O aktivnostih na projektih vas bomo sproti obveščali.

Občina Krško

krško

Pridružite se nam