Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
19.02.2020
07:48
Sredstva za vzpodbujanje kmetijstva
Foto: arhiv ePosavje
V Krškem so razpisali nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020, 135.000 evrov je zagotovljenih v proračunu za leto 2020.

Sredstva so predvidena za več ukrepov

V proračunu je zagotovljenih 135.000 evrov

KRŠKO Tako so sredstva predvidena za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji tudi 10.000 evrov, za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij pa je na voljo 5.000 evrov.

Roka za oddajo vlog: 23. marec in 1. oktober

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je ponedeljek, 23. marec 2020; za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vlog četrtek, 1. oktober 2020.

Kje lahko dobite več informacij?

"Pisne vloge pričakujejo na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur. Dodatne informacije v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda Krošelj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si," so sporočili z Občine Krško.

(Občina Krško, bš, eP)

krško
kmetijstvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja