Skip to main content
Petek, 22. september 2023
07.08.2019
19:22
Grafika: ePosavje
Občina Krško je na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani objavila razpis za izdelavo projektne dokumentacije za brv za pešce in kolesarje preko Save v Krškem.

Kaj je potrebno zajeti v projektni dokumentaciji?

Peš most čez Savo v Krškem

Predmet projektne naloge med drugim obsega izdelavo projektne dokumentacije DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) za novogradnjo brvi za pešce in kolesarje čez reko Savo. V projektni dokumentaciji je potrebno zajeti in obdelati tudi navezave na obstoječe kolesarske in peš poti na obeh straneh mostu in kot še dodajajo, je prav tako treba izdelati idejne rešitve v več variantah povezave nove brvi do mesta Videm s prečkanjem obvoznice in železnice v več variantah na območju od trgovine CHEMO do bivšega – zasutega podhoda pod železnico v osi cerkve.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati lokacijske, konceptualne in vse ostale predvidene rešitve, ki so podane v idejnem projektu mostu.

Obstoječa projektna dokumentacija

Kot so še zapisali, je izdelan idejni projekt mostu - brv za pešce in kolesarje čez reko Savo, in del PZI in PID in bodo na voljo izbranemu ponudniku pred pričetkom del. Temelji na desnem bregu reke Save so bili izvedeni v sklopu izgradnje protipoplavnega zidu v letu 2016 in jih je potrebno ustrezno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

Rok za oddajo ponudb do 21. avgusta

Izhodišče za izdelavo DGD projekta izdelani idejni projekt izdelovalca KO-BIRO, še dodajajo. Rok za oddajo ponudbe je 21. avgust 2019.

(vs, bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja