Skip to main content
V Posavju 21.4° C Petek, 19. avgust 2022
02.04.2021
13:12
Krško, subvencija komunalnega prispevka
Foto: ePosavje.com
Krški občinski svetniki so na zadnji seji konec marca sprejeli predlog odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka.

Subvencionirano plačilo komunalnega prispevka mladim do 40 let

KRŠKO Po novem odloku o subvencioniranju komunalnega prispevka bodo do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka upravičeni mladi do 40. leta oz. mlade družine, ki na območju občine Krško prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 80 % od odmerjenega komunalnega prispevka oz. največ 4.000 evrov.

Kako lahko uveljavljate subvencijo?

Kot piše v odloku, lahko upravičenci uveljavljajo pravico do subvencije hkrati s predložitvijo pravnomočnega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, za katerega zaprosijo s subvencijo. To lahko odobrijo za gradnjo stanovanjskega objekta, za katere se komunalni prispevek zaračuna na podlagi splošnega odloka za odmero komunalnega prispevka

Velja od 30. marca naprej

V odloku še piše, da določila ne veljajo za vloge za odmero komunalnega prispevka vložene do vključno 30. marca 2021.

Krško, most, april 2021

Na seji tudi o drugih točkah

Na omenjeni seji so svetnice in svetniki za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) imenovali Ireno Lisac, do imenovanja direktorja oz. največ za dobo enega leta. Ob tem so se svetniki seznanili še tudi z letnim poročilom dela Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica v lanskem letu in sprejeli predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za letošnje leto in predlog Letnega poročila o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja