Skip to main content
V Posavju 5.1° C Četrtek, 25. 2024
24.06.2021
14:20
Foto: Občina Krško
Občina Krško je tudi letos pristopila k participativnemu proračunu. Občani so med 15. marcem in 15. aprilom podali 68 projektnih predlogov, v letu 2022 pa bo občinska uprava izvedla 26 projektov.

26 novih projektov na predlog občanov

KRŠKO Občina Krško je letos tretje leto zapored pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela proračunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občanke in občani so med 15. marcem in 15. aprilom podali 68 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 35 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 4. in 11. junijem. Komisija se je po glasovanju včeraj ponovno sestala. Občanke in občani so skupno oddali 1527 glasov, v letu 2022 pa bo občinska uprava izvedla 26 projektov na predlog občanov.

Izglasovani projekti

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol

 • Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, predlagatelj Jani Bohorč
 • V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
 • Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj Marko Kenig
 • Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

 • Postavitev zunanjih motoričnih igral, Sp. Stari Grad – Sp. Libna, predlagateljica Alenka Lapuh
 • Obnova vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, predlagateljica Tjaša Libenšek
 • Postavitev klopi na trgu Doma krajanov Zdole, predlagatelj Marjan Zorko
 • Urbana ureditev Zdol, predlagateljica Liljana Omerzu

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Obnova starih avtobusnih postaj, Raka, predlagatelj Martin Junkar
 • Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, predlagatelj Robert Grojzdek
 • Letno sankališče – hrib Cavsar, Raka, predlagateljica Nataša Kern
 • Obuditev stare pešpoti Raka-Celine-Jelenik, Raka, predlagatelj Jernej Šterk

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

 • Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
 • Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
 • Postavitev ograje na strelišču Zakov (Reštanj), Senovo, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 5:  KS mesta Krško

 • Motorična igrala in plezala za otroke pri OŠ Jurija Dalmatina Krško – SPLEZAJ K VIŠKU, Krško, predlagateljica Marija Meh
 • Bohoričeva ulica – ureditev igrišča, Krško, predlagateljica Simona Stipič
 • Javna razsvetljava med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem, Krško, predlagateljica Pia Peršič
 • Ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti, Krško, predlagateljica Pia Peršič

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Zunanje fitnes naprave – igrišče Veliko Mraševo, Podbočje, predlagatelj Dejan Urbanč
 • Ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača, Veliki Podlog, predlagateljica Andreja Zidarič
 • Zaščita/barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
 • Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Ureditev parka ob Šrajbarskem Turnu, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Andrejka Habinc
 • Namestitev igral v Selcah, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Alojz Kerin
 • Prenova otroškega igrišča Gaj, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec

"Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za sodelovanje ter vas vabimo, da tudi v prihodnje sodelujete v projektu participativnega proračuna za leto 2023, kot tudi s svojimi predlogi, pobudami in vprašanji na spletni strani Občine Krško v aplikaciji Pobude občanov," sporočajo z Občine Krško.

(Občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam