Skip to main content
V Posavju 4.7° C Torek, 23. 2024
11.08.2022
09:03
Grafika: ePosavje
Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti in kriminalisti lani na področju gospodarske kriminalitete obravnavali 773 kaznivih dejanj, največ je bilo ponareditev ali uničenj listin.

Manj kaznivih dejanja ponarejanja denarja

KRŠKO Med 773 kaznivimi dejanji s področja gospodarske kriminalitete so policisti zabeležili največ kaznivih dejanj ponareditev ali uničenje poslovnih listin (204) in kršitev temeljnih pravic delavcev (116). Policisti so v primerjavi s petletnim obdobjem zaznali padec kaznivih ponarejanjAdenarja (24), zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (4), trije primeri so bili primeri pranja denarja (3), so pa zabeležili porast kaznivih dejanj goljufije, teh so v lanskem letu zabeležili 68. Kot pravijo, so ostala kazniva dejanja ostala v povprečju navedenega obdobja.

Več primerov davčnih zatajitev

Na Policijski upravi Novo mesto izpostavljajo, da so se v lanskem letu osredotočili na preiskovanje najhujših oblik kaznivih dejanj s povzročeno veliko škodo ter kaznivih dejanj na škodo finančnih interesov in korupcije. pri svojem delu so obravnavali več zadev davčnih zatajitev, povezanih z mednarodnimi davčnimi vrtiljaki ter pri tem uspešno sodelovali s tujimi varnostnimi organi.

Več ponarejanja poslovnih listin

Tudi v lanskem letu so nadaljevali z obravnavo davčnih zatajitev in drugih kaznivih dejanj ugotovljenih v okviru zaključene operativne kombinacije v začetku leta 2019. V lanskem letu so obravnavali več sklopov ponareditve ali uničenja poslovnih listin, kakor tudi sklopov s področja goljufij. Za preiskavo nerešenih najhujših oblik gospodarskih kaznivih dejanj so že v preteklem obdobju ustanovili delovno skupino in kot dodajajo, je skupina uspešno zaključila več sklopov najtežjih oblik gospodarske kriminalitete.

Policija, avtomobil, 113

Korupcijska kriminaliteta

"Občutno več kot v desetletnem obdobju"

Policisti izpostavljajo, da so veliko pozornost namenili preiskovanju korupcijske kriminalitete. "Tovrstna kriminaliteta je ravno na podlagi nove taktike in preteklih izkušenj v zadnjem obdobju v porastu. Obravnavali smo 15 kaznivih dejanj, kar je občutno več kot v 10-letnem obdobju," dodajajo.

Velik poudarek izvajanju finančnih preiskav

Pri preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj so se policisti nujnih preiskovalnih dejanj po odredbah sodišč, za uspešno izvajanje predkazenskih postopkov so sodelovali z inšpekcijski organi. "Velik poudarek smo namenili izvajanju finančnih preiskav, kjer so sodišča izdala sklepe o začasnem zavarovanju protipravne premoženjske koristi. V obravnavanih zadevah je bilo skupno opravljenih 32 preiskav," dodajajo.

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam