Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
28.07.2022
13:12
Grafika: ePosavje
Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti v lanskem letu na področju splošne kriminalitete so obravnavali 4.273 kaznivih dejanj.

Lani 4.273 kaznivih dejanj

KRŠKO Med 4.273 kaznivimi dejanji so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje, 1.434 je bilo tatvin, 570 velikih tatvin in 407 kaznivih dejanj ponarejanja listin. Kot pravijo policisti, se je nadaljeval trend aktivnosti posameznikov in kriminalnih združb pripadnikov večetične skupnosti. Ob tem pravijo, da so povečali prisotnost policistov na terenu, ki so izvajali naloge s področja varnosti ljudi in premoženja oziroma preprečevanja in preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj.

Izpostavljajo uspešno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi

Pri preiskovanju kaznivih dejanj policisti izpostavljajo uspešno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, s katerimi so si tekoče izmenjevali informacije za identifikacije storilcev. Za preprečitev tovrstnih kaznih dejanj so izvajali poostrene nadzore na kriminalnih žariščih in varnostno obremenjenih območjih. "Glede na stanje kriminalitete smo izvajali aktivnosti v obliki načrtnih in dnevnih poostrenih nadzorov, krepili policijsko delo v skupnosti, sodelovanje z drugimi državnimi organi in lokalno skupnostjo ter ostale aktivnosti, kar je nedvomno prispevalo k boljši učinkovitosti pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj," pravijo policisti.

Lani eno kaznivo dejanje umora

Pri preiskovanju kaznivih dejanj zoper življenje in telo so policisti lani obravnavali eno kaznivo dejanje umora. V primerjavi s petletnim obdobjem so zaznali padec kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe (152) in uboja, ki ga lani niso zabeležili. Ostala kazniva dejanja zoper življenje in telo so ostala v povprečju petih let, izpostavljajo.

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so ostali v povprečju petletnega obdobja, policisti pa so zaznali porast kaznivih dejanj prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, ki so jih obravnavali 12. Policisti so zaznali rahel upad kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, takšnih primerov so obravnavali 15. "Imeli smo tudi 8 posilstev ter 5 kaznivih dejanj spolnega nasilja," dodajajo policisti.

Vpliv epidemije in novih ekonomskih razmer

Pri obravnavi kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke zaznali porast predvsem pri kaznivih dejanjih zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje (122 primerov) ter neplačevanje preživnine (93). Med razlogi za porasta navajajo posledico prilagajanja oziroma neprilagajanja novim epidemioloških in ekonomskim razmeram.

Rop pošte v Brežicah, 21. april 2022

Manj kaznivih dejanj mladoletniške kriminalitete

Lani so na področju mladoletniške kriminalitete v primerjavi s petletnim obdobjem obravnavali manjše število kaznivih dejanj (229). Največji upad števila kaznivih dejanj so policisti zabeležili pri kaznivih dejanjih tatvine (96), velike tatvine (17) ter nasilništva (3). So pa zabeležili porast števila kaznivih dejanj goljufije (24), grožnje (15) ter zlorabo osebnih podatkov (10).

A več kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov

In prav tovrstno področje kriminalitete je postalo »žrtev« spleta, opozarjajo policisti. Vse šolske in obšolske dejavnosti so se namreč v večini preselile na splet, zaradi česar je bilo več možnosti tovrstnih zlorab oziroma deviantnih ravnanj.

krško
brežice
policija
sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi