Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
30.08.2019
14:24
Foto: RRA Posavje
V četrtek sta na sedežu RRA Posavje ter v sejni sobi A Občine Krško potekali 8. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje in 9. redna seja skupščine LAS Posavje.

LAS Posavje v pripravah na izvedbo volitev v organe LAS Posavje

KRŠKO Predstavniki obeh organov so se sestali z namenom spremljanja aktualnih aktivnosti LAS Posavje kot tudi zaradi priprav na izvedbo jesenskih volitev v organe LAS Posavje. Predstavnikom 15-članskega upravnega odbora, tričlanskega nadzornega odbora, predsednici in podpredsednici LAS Posavje v drugi polovici oktobra namreč poteče mandatno obdobje.

Za sklic 10. seje skupščine, na kateri naj bi potekale volitve v organe LAS, pri LAS Posavje že nekaj časa potekajo predpriprave, predvsem v smislu sprejemanja sprememb pravne podlage (Pravilnika o volitvah v organe LAS Posavje in poslovnikov posameznih organov LAS Posavje), ki bo partnerstvu LAS omogočila izvedbo volitev. Slednjo je na svoji seji včeraj potrdil nadzorni odbor LAS Posavje, v sestavi Goran Udovč (predsednik NO), Ana Bercko in Andreja Pavlin, kot tudi skupščina, ki jo je vodila predsednica mag. Janja Jordan. Predhodno je pravno podlago sprejel tudi že upravni odbor, ki se bo septembra ponovno sestal na svoji 19. redni seji. Osredni del te seje bo imenovanje 5-članske volilne komisije in sprejem Razpisa volitev v organe LAS Posavje, ki ga bo nato vodilni partner LAS Posavje objavil na spletni strani LAS Posavje.

Fotogalerija (Foto: RRA Posavje)

Sicer pa sta – nadzorni odbor in skupščina LAS Posavje – poleg pravnih podlag za volitve v organe LAS v četrtek na sejah ob strokovni podpori vodilnega partnerja LAS Posavje (t. j. RRA Posavje), ki so ga zastopale Nataša Šterban Bezjak, Nataša Kežman, Lucija Avguštin in Manuela Bojnec, obravnavala tudi Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2018, Poročilo o vmesnem vrednotenju SLR LAS Posavje, Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2018 ter na nivoju LAS Posavje potrjene operacije 3. javnega poziva ribiškega sklada (ESPR). Na dnevnem redu seje skupščine je bila tudi pritožba prijavitelja operacije zoper sklep upravnega odbora LAS Posavje; o odločitvi skupščine bo pritožnik obveščen pisno.

LAS Posavje

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja