Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
21.06.2022
15:44
Krško, most, september 2021
Foto: arhiv ePosavje
RRA Posavje je bila znova uspešna pri pridobivanju sredstev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt "Eko okusi Slovenije".

Sofinanciranje potrjeno iz sredstev EKSRP za projekt "Eko okusi Slovenije"

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je 16. junija s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev za sofinanciranje novega projekta sodelovanja LAS za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. 

Izbrani projekt sodelovanja "EKO OKUSI SLOVENIJE" je LAS Posavje kot vodilni partner pripravil v partnerstvu skupaj s tremi slovenskimi in enim hrvaškim LAS: LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko 2020 in LAG Južna Istra. Konzorcij skupno sestavlja 20 partnerjev, na območju LAS Posavje, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Posavje, kot projektni partnerji sodelujejo še: Mestna občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Jože Repovž - Kmetija Repovž, Kmetija Omerzu (Manca Omerzu, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji) ter podjetji Evrosad d. o. o. Krško in Debeluh d. o. o. 

Na območju LAS Vipavska dolina so vključeni: kot vodilni partner LAS Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Kristjan Vidmar (kmetija) ter podjetje OKUSI, gostinstvo in turizem d. o. o. Pri LAS Gorenjska košarica partnerstvo tvorijo: BSC Kranj, poslovno podporni center d. o. o. (kot vodilni partner LAS), Kmetija Vegerila (Tilen Praprotnik, nosilec kmetijskega gospodarstva), Klasa d. o. o. in JZ Turizem in kultura Radovljica. Partnerstvo LAS Goričko 2020 tvorijo: kot vodilni partner LAS in kot zasebni zavod Bistra hiša Martjanci – Smart House Marjanci, Pribinovina d. o. o., Kodila d. o. o. ter Gostilna Rajh (Tanja Pintarič s. p.).

Projekt je bil odobren v okviru 6. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«, ki je bil objavljen konec leta 2021. MKGP je razpisal razpoložljivih 4.188.000,00 EUR sredstev, s katerimi je junija 2022 odobril dvanajst novih projektov sodelovanja LAS, v skupni vrednosti 4.074.960,00 EUR. Partnerji projekta »EKO OKUSI SLOVENIJE« so skupaj zaprosili za 380.136,25 EUR sofinanciranja, od tega bo za izvedbo projekta na območju LAS Posavje s strani sklada EKSRP namenjenih 99.950,86 EUR.

LAS Posavje sledi tudi evropski strategiji "Od vil do vilic"

S projektom »EKO OKUSI Slovenije« se bo poleg Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje uresničevala tudi evropska strategija "Od vil do vilic". Ključni partnerji operacije so ekološki kmetje (pridelovalci in predelovalci), ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharji – chefi  in  eko trgovinami. Sodelovanje naštetih bo namenjeno krajšanju dobavnih verig, večji pridelavi in prodaji varne hrane, boljši promociji lokalnih ekoloških surovin in vključevanju le-teh v vrhunsko kulinariko. Na ta način bo nadgrajena edinstvena gastronomska ponudba Slovenije, uresničena pa bo tudi najboljša praksa povezovanja kmetijstva s turizmom. Partnerji načrtujejo tudi izvedbo več kulinaričnih dogodkov, delavnic na eko kmetijah in delavnic kuhanja z vrhunskimi chefi za mlade ter manjših investicij, s katerimi bo poskrbljeno predvsem za tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij. Sodelovanje s tujim partnerjem LAG Južna Istra bo namenjeno promociji izbrane ponudbe ter izmenjavi in ogledu dobrih praks. Izvedba projekta bo trajala 14 mesecev, z začetkom jeseni 2022 in predvidenim zaključkom spomladi 2024. 

(RRA Posavje, eP)
 

krško
sevnica
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja