Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
04.04.2022
08:45
Turistično društvo Lovrenc
Foto: Anton Hruševar
V petek, 25. marca, je v Vinski pravljici Kralj na Podulcah na Celinah Turistično društvo izvedlo redni letni zbor članov.

Letni zbor članov Turističnega društva Lovrenc na Raki

KRŠKO Po glasbeno pevskem nastopu so sledila poročila o lanskoletnem delovanju društva. Kot je dejal sam predsednik, so v lanskem letu kljub temu, da je bilo covidno leto, vseeno izpeljali nekaj manjših akcij. Ponovno so začeli z dogovorom z izvajalcem o prečiščenju sadik Raške čebule, oziroma z že delno prečiščenega semena, na kulturni dan so izvedli krajši pohod, potem so imeli odbiro semenic Račke čebule za saditev, izvedli so redni letni zbor članov, potem so najprej strojno potem tudi ročno sadili sadike čebule, veliko so delali na sami promociji samega društva, izvedli so vsakoletno košnjo Cavsarja. Po finančnem poročilu in poročilo nadzornega odbora, so razrešili dosedanje člane organov društva ter podali predlog za nove. Vsi so se strinjali, da naslednji mandat ostanejo še stari vodilni člani skupaj z predsednikom Alojzom Kerinom.

Fotogalerija (Foto: Anton Hruševar):

Člani so se strinjali tudi s predlogi, da v društvu potrebujejo nove mlajše člane na vodilnih položajih ali v večjem številu članov na vodilnih položajih, vendar bi morali potem spremeniti Statut glede samega števila. Odločili so se, da bi ustanovili manjše skupine članov in bi delo nadaljevali s skupnimi močmi, z novimi idejami glede samega sajenja in prodaje. Druženje in pogovore so po končanem uradnem delu nadaljevali ob hrani in domači kapljici, katero je sponzoriral lastnik Vinske pravljice Kralj.

Anton Hruševar

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja