Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
23.03.2019
18:43
Foto: arhiv ePosavje
V prostorih Občine Sevnica se je na pobudo župana Srečka Ocvirka v torek sestal socialno-varnostni sosvet predstavnikov institucij.

V sosvetu sodelujejo predstavniki organizacij, ki na območju občine izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih.

Izmenjava informacij med institucijami

Vsebina pogovora na srečanju sosveta je bila namenjena izmenjavi informacij med institucijami glede splošne varnosti v občini Sevnica, kar je vsem v pomoč pri vzdrževanju socialno-varnostnega stanja v občini in pri nadaljnjem preventivnem delu.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam