Skip to main content
V Posavju 14.1° C Nedelja, 26. september 2021
29.01.2021
09:37
Občinski svet občina Krško je na zadnji seji prejšnji četrtek sprejel osnutek pravilnika o sprejemu otrok v vrtce občine Krško.

Marca bodo objavili razpis za vpis otrok v vrtce

Vrtci v občini Krško

KRŠKO Občina Krško bo marca objavila skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2021/2022. Tudi v letošnjem razpisu se bodo pod pogoji razpisa lahko v vrtec vpisali tudi otroci, ki bodo do vključno 28. februarja 2022 izpolnjevali razpisane pogoje.

Kaj to pomeni v praksi?

V praksi to pomeni, da bodo rezervirana mesta za otroke, ki s 1. septembrom 2021 še ne bodo izpolnjevali pogojev za vpis, jih pa bodo izpolnili tekom šolskega leta do vključno 28. februarja 2022. Otroci se bodo vključevali v vrtec sukcesivno, ko bodo izpolnjevali pogoje za vpis, upoštevajoč oblikovan centralni čakalni seznam.

Pot mimo brestaniškega vrtca

Otroci, ki ne bodo dobili mesta v vrtcih v občini Krško, bodo uvrščeni na centralni čakalni seznam

Kot pravijo na Občini Krško, bo vrtcem pri vpisu otrok za šolsko leto 2021/2022 v pomoč spletna aplikacija SiVrtci, ki bo olajšala oblikovanje oddelkov. "Vsi otroci, ki ne bodo dobili mesta v vrtcih v občini Krško, bodo uvrščeni na centralni čakalni seznam. Le-ta preprečuje ponavljanje imen otrok in omogoča vpogled vsem vrtcem občine Krško, ki imajo dostop do spletne aplikacije SiVrtci," dodajajo.

(Občina Krško, bš, eP)

krško
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja