Skip to main content
V Posavju 1.5° C Torek, 28. marec 2023
23.05.2019
14:39
Foto: MC Brežice
Predstavnika ZPTM Brežice sta se udeležila četrtega usposabljanja za mladinske delavce in trenerje mladinskih centrov, ki so prejeli prestižni Znak kakovosti Sveta Evrope ali mladinskih centrov.

BREŽICE Usposabljanja se je udeležilo 23 udeležencev iz 10-ih držav. Trening je potekal v Mladinskem centru Plovdiv Bulgarija. Tematika usposabljanja je bilo izobraževanje o človekovih pravicah, implementacija Priporočila Sveta Evrope o mladinskem delu, pregled dobrih praks in povezovanje mladinskih centrov. Udeleženci so spoznali metode dela in medote neformalnega izobraževanja pri delu z mladimi na tematiko človekovih pravic. Preko različnih seminarjev in delavnic so udeleženci spoznali instrumente in orodja, ki bodo v veliko pomoč pri nadaljnem delu z mladimi in bodo pripomogli k izboljšanju kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, k dvigu standardov delovanja izobraževalnih centrov ter k lažjemu in hitrejšemu napredku izobraževalnih procesov.

Fotogalerija:

Mladinski center Brežice je leta 2013 med mladinskimi centri vseh 47 držav članic Sveta Evrope postal prvi center, ki mu je Svet Evrope dodelil Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Znak kakovosti pridobijo tisti centri, ki so primer dobre prakse, še posebej s področja tem in aktivnosti, ki jih izvaja, način na kateri pristopa k mladim ljudem ter transparentnost in objektivnost pri samoocenjevanju. Kasneje so ta znak pridobili še centri iz Finske, Portugalske, Srbije, Belgije, Španije, Bolgarije, Irske, Luksemburga, Romunije in Nemčije.

S pridobljenim nazivom Evropskega mladinskega centra lahko tako omogočimo mladinskim organizacijam in mrežam za prostor ter ugodno okolje za izvajanje inovativnih mednarodnih izobraževalnih projektov, sej, tečajev, s katerimi povečujemo izmenjavo informacij ter pridobivanje novih znanj. Center tako zagotavlja kvalitetno neformalno izobraževanje med mladimi ter spodbuja mlade, da se aktivno udejstvujejo na področju evropske civilne družbe. Promovira in podpiral aktivnosti na področju mladinske politike in na sploh sledili vrednotam, ki jih predstavlja Sveta Evrope.

Vir: Mladinski center Brežice
Foto: Alja Kovačič in Mitja Zajc

brežice
mc brežice
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi