Skip to main content
V Posavju N/A° C Četrtek, 18. april 2024
13.08.2020
10:04
Kolesarska steza v Brestanici
Foto: arhiv ePosavje
Na Občini Krško so objavili razpisno dokumentacijo za izgradnjo kolesarske povezave Krško Sotelsko - Brestanica. Dela bodo izvedli z Elaboratom prometne ureditve kolesarskih površin iz decembra lani.

Izgradnja kolesarske povezave Sotelsko - Brestanica

Tudi umiritev motornega prometa skozi Sotelsko

KRŠKO Na Občini Krško pravijo, da želijo s tem povezati mesto Krško – Videm z naseljem Brestanica. Kolesarska povezava bo narejena do predora pri kamnolomu v Brestanici, služila pa bo za dnevno migracijo prebivalcev in tudi kot umiritev motornega prometa skozi Sotelsko.

Kaj vse bodo uredili?

Po razpisni dokumentaciji bodo na cesti med Vidmom in Brestanico uredili bankine, površinsko odvodnjavanje, prestavili nekaj komunalnih vodov, ob cesti vgradili jeklene varnostne ograje ter uredili voziščno konstrukcijo. Dela bodo izvedli skladno z Elaboratom prometne ureditve kolesarskih površin ob občinski cesti 191091 Videm – Brestanica, ki so ga decembra lani izdelali v podjetju GPI d.o.o.

Ponudbe zbirajo do 26. avgusta

Rok za dokočanje del najkasneje pol leta od uvedbe v delo

Ponudbe za objavljeno javno naročilo zbirajo do 26. avgusta, ko bo istega dne tudi odpiranje ponudb. Po zapisaniem v razpisni dokumentaciji bo začetek del takoj po uvedbi v delo, zaključek gradbenih del pa najkasneje v roku 6 mesecev od uvedbe v delo.

(bš)

krško

Pridružite se nam